Avlidna

Sven Storck har avlidit

Sven Storck har avlidit

Avlidna En känd Skillingarydsprofil lämnade oss i onsdags den 6 juli.

Sven Storck avled efter en kort tids sjukdom. Sven som var född den 14 juli 1929 var alltså bara en dryg vecka från sin 87-årsdag.

Själv lärde jag känna Sven i slutet av 1960-talet och jobbade faktiskt tillsammans med honom under en kort tid på Jönköpings-Postens lokalredaktion i Skillingaryd kring 1974. Sven arbetade i hela sitt yrkesverksamma liv som lokalredaktör på JP.

Det var 1976 nära att vi hade blivit ansvariga för varsin JP-redaktion i kommunen men då det märkligt nog samma dag kom positiva besked om jobb från först Smålands Folkblad och sedan JP blev det för undertecknad ja till Folkbladet.

På den tiden fanns det tid att sätta sig ned och ta en kopp kaffe och prata bort en stund på kollegornas redaktioner. Mest blev det i Vaggeryd men ibland även i Skillingaryd som på redaktionen på Artillerigatan 32. Det var där Sven jobbade i många, många år. Ett tag även tillsammans med Stig Wernefur.

Långt senare, i mitten av 90-talet, hamnade jag i samma lokaler men då hade Finnveden tagit över dessa. JP hade i stället flyttat till de nuvarande lokalerna på Storgatan.

Sven Storck var duktig på att planera sin dag och behövde sällan stressa. Han var lugn, metodisk och hade ett bra kontaktnät.

Sven kände sig säkert väldigt tryggt med tillvaron i livet där familjen var den viktigast hörnstenen. Han hade också ett starkt engagemang i Frälsningsarmén, precis som flera av sina bröder. Han var med i Hornmusikkåren och han medverkade alltid fram till för något år sedan i kårens framträdande i samband med vårfirande på Skillingaryds torg.

Tankarna den här dagen går framför alltid till hans hustru Solweig och sonen Carl Philip samt bröderna Rune och Herbert med familjer.

Dela