Avlidna

Till minne: Kalle Hagstrand och Ludwig ”Ludde” Persson

Avlidna

När det händer som vi tror inte händer oss.

Med en månads mellanrum på dagen händer det som man aldrig glömmer.

För 32 år sedan lärde jag känna Kalle på ett jobb i Hillerstorp – vi var då på samma el-företag.

När Värnamo El-servis startades, frågade jag Kalle om det inte var dags att byta och komma till oss. Så blev det och vi har jobbat tillsammans i nästan 30 år. Vi har utbytt erfarenhet om el, pratat familj, lantbruk etc. och nu inte minst våra barn och barnbarn. Vi har delat både vardag och helg i firman. Kalle var alltid en stöttepelare i eljobben en mycket duktig yrkesman allkunnig.

Jobben Kalle tog tag i kallade vi för ”Kalle jobb” det var snabbt, effektivt och alltid rätt. Kalle var en stor tillgång för firman vilket vi ofta bekräftade till honom. Kalle fanns alltid där när vi behövde någon som ställde upp. Kalle var mentor för i stort sett alla de yngre killarna en skicklig lärare som gärna tog med de unga för att ge en god start på yrkes banan.

En dag för fem år sedan kom en ung kille in på firman och presenterade sej som Ludwig ”Ludde” Persson och för mej har det varit så genom åren att jag känt kemi när jag träffar de nya killarna som sökt jobb. Så var det den här gången också vi pratade en god stund och så säger han till slut att vi är nog släkt också. Så klart blev jag ännu mer intresserad. När vi rett ut släktbanden var anställningen klar, jag hade ju bestämt mej redan tidigare då jag gillade honom redan när han kom in.

Under de fem åren har jag sett en ung kille växa upp till en god medarbetare som också varit en omtyckt medarbetare kamrat och glädjespridare i firman. Firman har ofta gett lovord till honom för väl utfört arbete. Ludde var en god komps på fritiden och ställde upp om någon behövde hjälp när det kärvade hemma medr enoveringar etc.

En arbetsplats som består av människor måste fungerar som ett LAG, vi spelar tillsammans och coachar varandra. Både Kalle och Ludwig har varit duktiga lagspelare och inte minst, de har varit viktiga LAGLEDARE. Både Kalle och Ludwig har alltid funnits där för laget.

Saknaden och förlusten av dessa två medarbetare är mycket stor för oss alla och det känns bara som ett stort varför?

Nu spelar de båda i en annan division och tänder ljus i en annan dimension och vi får minnas dem som goda medarbetare och kamrater.

Vila i Frid

Assemblin El AB
/Stellan Hellberg