Boende

Brister i boendet och hyran i topp när hyresgäster behöver råd

Boende Under 2021 hanterade Hyresgästföreningen region Sydost över 2 000 ärenden där medlemmar behövde råd och stöd kring sin lägenhet. I vissa ärenden slutar det med rena pengar tillbaka till medlemmen och nu meddelar regionens jurister och ärendehandläggare att medlemmarna har sparat hela 1,6 miljoner kronor under 2021.

Brister i boendet och frågor kring hyresnivån ligger i topp över de vanligaste ärendena när medlemmar i region Sydost kontaktar Hyresgästföreningen för att få råd och hjälp.

– Det här är väldigt viktiga frågor för hyresgästerna. Man vill ha en väl fungerande lägenhet och en hyra som känns rimlig, säger Ingrid Buskas, regionsjurist Hyresgästföreningen region Sydost.

Trasiga tapeter, droppande kranar, slitna golv, kalla lägenheter och dragiga fönster – det handlar de vanligaste problemen om när medlemmar kontaktar Hyresgästföreningen. Närmare en tredjedel av de 2 099 ärenden som den juridiska enheten i region Sydost hanterade under 2021 handlade om så kallade brister i boendet.

– Ett juridiskt ärende kan vara att en medlem har en akut skada i sin bostad som hyresvärden inte åtgärdat eller när det finns en mindre brådskande brist där medlemmen har använt vår bristblankett för att göra en felanmälan, men där hyresvärden ändå inte gjort någonting, säger Ingrid Buskas

I en del ärenden gynnar det också hyresgästen tillbaka i rena pengar. Bara under 2021 sparade medlemmarna i Hyresgästföreningen region Sydost nästan 1,6 miljoner kronor. Det kan till exempel handla om hyresgäster som fått en faktura sänkt, fått återbetalning av oskäligt hög hyra eller fått ersättning på grund av en brist i sitt boende.

– Många ärenden handlar inte direkt om pengar. Att få bo kvar i sitt hem efter en obefogad uppsägning kan vi inte räkna om i pengar och att få en brist åtgärdad som länge varit ett problem har så klart ett värde i sig själv. Själva summan visar ändå ett tydligt sätt nyttan med medlemskapet, säger Ingrid Buskas, regionsjurist Hyresgästföreningen region Sydost.

I de allra flesta fall löser Hyresgästföreningens sådana här ärenden genom ett telefonsamtal till hyresvärden.

– Det är ju just det här som är en av hyresrättens stora fördelar. Du som hyr din bostad ska inte behöva göra det själv, det är hyresvärdens uppgift att åtgärda brister i boendet. Men ibland måste ärendet tas ända till hyresnämnden, tingsrätten eller hovrätten, säger Ingrid Buskas.

Källa: Pressmeddelande från Hyresgästföreningen

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *