Debatt

Dystert om rot-avdrag

Debatt Frida Boklund debatterar:

Skatteverket har nu offentliggjort rot-siffrorna för 2016 och det är en dyster läsning. Sedan rotavdraget infördes 2009 har avdraget skapat tusentals vita jobb och varit en dragkraft i den svenska ekonomin. Men under 2016 har antalet företag som utför rot-tjänster minskat månad för månad och årsstatistiken visar att det är många företag som nu har försvunnit.

I snitt har 8,8 procent (5 963 företag) av företagen försvunnit sedan avdraget sänktes till 30 procent vid förra årsskiftet. Minskningen av avdraget slår hårt i Jönköpings län där -9 procent av rot-företagen har försvunnit jämfört med 2015.

Räknar vi om det till heltidsjobb har drygt 5 000 jobb försvunnit i hela landet. I Jönköpings län har det försvunnit över 200 heltidsjobb jämfört med 2015. Men det är inte bara ute i landet som företagen och jobben har försvunnit. I Stockholm har det försvunnit 1 224 heltidsjobb (20 procent) medan Malmö har förlorat 711 heltidsjobb (25 procent).

Var dessa personer och företag har tagit vägen vet vi inte, kanske har företagen tvingats att lägga ner eller fått säga upp personal. För att motverka att ytterligare företag försvinner och jobb går till spillo uppmanar vi återigen regeringen att tänka om i frågan och återställa de försämringar som genomförts av avdraget.

Antalet kunder som nyttjar rot har också minskat rejält. Sett till hela riket har 15 procent, 179 444 stycken, försvunnit, och i vårt län -15 procent, närmare bestämt 7 300 köpare av ROT tjänster! Om dessa väljer att strunta i renoveringen eller om de väljer att köpa tjänsterna svart går inte att säga.

Våra medlemmar är oroliga att de får konkurrens av oseriösa som väljer att göra arbetet svart. Den utvecklingen är olycklig ur många aspekter, anställda i företag som får osund konkurrens drabbas och kanske förlorar jobben och samhället går miste om viktiga skatteintäkter.

I ett läge där varje företag och jobb är viktigt för att stärka den svenska ekonomin är det dystert att regeringen väljer den här vägen. Den uppåtgående jobbtrenden i branschen är inte bara bruten, den skenar neråt och det är mycket beklagligt. Vi vill därför att rot-avdraget återställs till tidigare nivå, så att jobben blir fler och skatteintäkterna ökar.

Frida Boklund

Regionchef Företagarna Jönköpings län

Dela