Debatt

Insändare från Mats Green (M)

Debatt Alliansen bör lägga fram gemensam budget så snart som möjligt!

Sverige är på väg åt fel håll och den rödgröna regeringen bedriver en politik som slår särskilt hårt mot GGVV-regionen.

Alltför många står utan jobb och egen försörjning – närmare en miljon människor befinner sig i utanförskap och bidragsberoende. Problemen med integrationen är omfattande. De enkla jobben är för få och det kan vara mer lönsamt att leva på bidrag än att arbeta. I skolan ägnas för lite tid åt undervisning och tusentals unga lämnar skolan utan godkända betyg. Konkurrensen från andra länder ökar och vårt land riskerar att tappa mark internationellt – en utveckling där svenska jobb äventyras. Otryggheten växer sig starkare. På vissa platser i landet har kriminella gäng tagit över och våldsanvändningen blir grövre.

Den skadliga utvecklingen måste stoppas. Stefan Löfvens regering är svag och klarar inte av uppgiften. Sverige behöver därför en ny regering. Vi vill erbjuda svenska folket förändring tillsammans med Alliansen. Men till nästa val är det för lång tid att vänta.

Moderaterna vill därför att Alliansen lägger fram en gemensam budget. Det skulle ge bättre möjligheter att lösa samhällsproblemen. Reformer för fler jobb, bättre integration, stärkt företagande och fler poliser kan komma på plats så snart som möjligt.

Det är orimligt att fortsätta avstå från att lägga förslag, som skulle bygga Sverige starkare, av rädsla för hur Sverigedemokraterna eller något annat parti skulle kunna agera. Vi måste sluta ge de rödgröna frikort till regeringsmakten. Vi är därför öppna för att söka stöd för vår politik i enskilda frågor hos alla riksdagspartier i de fall där förutsättningar finns.

Nästa val är viktigt. Vi vill gå till val och bilda regering med Alliansen. Det är inte aktuellt att göra detta tillsammans med SD. Det är ett parti med auktoritära rötter som inte kan ingå i Sveriges regering. Det gäller även V.

Samtidigt har Sverige inte råd med att vi väntar till nästa val. Därför bör Alliansen vara beredd att agera tillsammans redan nu – för Sveriges och GGVV:s skull!

Mats Green
Riksdagsledamot (M)
Jönköpings län

Dela