Debatt

MUF debatterar samhällskontrakt

Debatt MUF:s distriktsordförande i Jönköping län, Jonas Ericsson har skickat in en debattartikel som han skrivit under och som handlar om nyttan av samhällskontrakt.

Vi lever i en orolig omvärld. Europa sluter sig och populismen breder ut sig när ledare i västvärlden försöker hitta enkla lösningar på komplexa frågor

. Istället för att falla offer för de enkla lösningarnas politik så vill vi i Moderata Ungdomsförbundet se ett nytt samhällskontrakt byggt på egenförsörjning. Vi vill att Sverige ska fortsätta vara ett öppet land.

Det går dock inte att kombinera med generösa bidrag. Kommer man hit ska man också förväntas göra rätt för sig.

I alltför många år har den socialdemokratiska integrationspolitiken fått styra, där nyanlända förminskas till att vara oförmögna att ta eget ansvar.

Men att ställa krav och ha förväntningar är, tvärtemot vad socialister hävdar, att bry sig. När man kommer till Sverige ska man söka jobb istället för att söka bidrag.

Vårt nya samhällskontrakt bygger på tre bärande principer:

1. Ett öppet Sverige. För oss i Moderata ungdomsförbundet är det grundläggande att man alltid ska ha rätt att fly från krig och förstörelse. I längden är vi övertygade om att världen tjänar på handel, rörlighet och pluralism. Därför ska Sverige vara öppet mot sin omvärld.

2. Gör din plikt. Det ska inte gå att ha som affärsidé att permanent försörja sig på andras bekostnad. Bidragssystemet som vi idag har är ohållbart, och därför borde det bara tillgängliggöras för de nyanlända som först gjort sin plikt och betalat in till systemet. Dessutom vill Moderata ungdomsförbundet att vuxna nyanlända själva ska bekosta sina egna offentliga migrations- och integrationskostnader, som bostad och SFI, genom personliga lån, istället för via bidragssedeln.

3. Kräv din rätt. Med skyldigheter följer också rättigheter. Om människor gör rätt för sig, så måste också samhället uppfylla sin del av det nya kontraktet.

Trygghet ska gälla i hela landet, även i utanförskapsområden. Idag har trygghet blivit en plånboksfråga. Det kan vi aldrig acceptera. Dessutom förväntar vi oss att politiker slutar lägga krokben för de som vill jobba och skaffa bostad genom minskat regelkrångel och lägre skatter.

För Moderata Ungdomsförbundet har det alltid varit självklart att tro på människans förmåga att stå på egna ben. Vår uppgift i svensk politik är att riva hinder för att människor ska nå sina drömmar oavsett om man redan är här eller på väg hit.

Våra ideal har det senaste året blivit hårt beprövade. För att Sverige ska återvända till den rätta kursen föreslår vi därför ett nytt samhällskontrakt som bygger på egenförsörjning.   Benjamin Dousa,

Förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet Sofia Fölster

Vice förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Jonas Ericson Distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet Jönköpings län

Dela