Debatt

Om företagande

Debatt

Stärk företagandet – Sänk 3:12-förslaget 

Utredningen om skatteregler för delägare i fåmansföretag vållar stor oro och ilska. Förslagen skulle få stora effekter för många småföretagare och riskerar också att innebära minskade i stället för ökade skatteintäkter. Att vara småföretagare är inget nio till fem-jobb utan ett sätt att leva och redan oron hejdar därför planer och beslut om viktiga steg för företagets fortsatta utveckling.   

Sverige står inför stora utmaningar som kräver både investeringar och nya jobb. Många storföretag har varslat om personalminskningar och arbetslösheten är hög, särskilt inom grupper med kort utbildning. Mindre och växande företag är därför viktigare än någonsin för både tillväxt och jobbskapande. Fyra av fem nya jobb skapas i små företag. Skattehöjningar och mer regelkrångel är inte vad som behövs.

Reglerna är redan krångliga och de flesta tvingas anlita deklarationshjälp. Utredningens förslag ändrar alla centrala delar av 3:12-reglerna på olika sätt vilket gör det mycket svårt, även för experter, att överblicka effekterna. Att starta företag innebär alltid risker.  Många småföretagare tvingas avstå lön och pensionsavsättningar medan företaget byggs upp. Det behövs många företag, men för att någon ska vilja och våga satsa på företagande behöver risker och uppoffringar kompenseras genom goda skattemässiga villkor när företaget blir lönsamt.

Skattereglerna för småföretagare har ändrats många gånger, men de senaste tio åren har ändringarna i huvudsak inneburit förbättringar i syfte att stimulera företagandet. Under samma period har både nyföretagande, utdelningar och skatteintäkter från fåmansföretagare ökat kraftigt. Om förslagen genomförs skulle det riskera att bryta den positiva utvecklingen. Förslaget måste därför dämpas ordentligt för att undvika dessa negativa effekter.

Enligt förslaget ska schablonbeloppet i förenklingsregeln, som de allra flesta använder, sänkas med cirka 60 000 kronor. Mer intressant för ägarens drivkraft är vad det betyder netto i plånboken efter skatt, och om han eller hon kan behålla sin nuvarande inkomstnivå.

Vårt exempel visar att en småföretagare kan förlora drygt 24 000 kronor netto om förslaget genomförs. Sådana effekter leder givetvis till ökad risk för svartarbete. Detta är ett exempel, för andra kan effekterna bli än värre. Det visar att förslagen måste analyseras även ur företagarnas perspektiv och dimensioneras så att de inte motverkar företagande, investeringar och jobb. Annars kommer resultatet inte att leda till ökade utan till minskade skatteintäkter.

Skattereglerna är av central betydelse för företagandet. Alla företag börjar som små. Med rimliga skatteregler kan några utvecklas till nästa generation storföretag. I den utvecklingen finns det inte rum för experimenterande med stora skattehöjningar.

Frida Boklund

Regionchef Företagarna

Annika Fritsch

Skatteexpert Företagarna

Dela