Debatt

Strand (S): Stärk medvetenheten om religionens roll

Debatt Stärk medvetenheten och kunskapen om religionens roll i utvecklingsarbetet. Det föreslår den socialdemokratiska riksdagsledamoten Thomas Strand i en motion till Sveriges riksdag.

I fattiga länder är kyrkan, moskén eller templet den enda bärande strukturen i samhället. För att göra bistånds- och utvecklingsarbetet mer effektivt måste därför religionen bli en väsentlig del av analysen och underlaget i Sveriges utvecklingsstrategier.

– I svenskt utvecklingssamarbete saknas tyvärr ofta kunskap om religion. Detta riskerar att bli ett hinder för ett effektivt biståndsarbete. Frågor om jämställdhet, utbildning och hälsa kan inte hanteras utan att religionen ses som en väsentlig faktor. Kyrkor och andra religiösa organisationer utför en stor del av sjuk- och hälsovårdsinsatserna i många länder, säger riksdagsledamoten Thomas Strand.

Med anledning av detta har han därför, tillsammans med partikollegan Eva-Lena Gustavsson, motionerat till riksdagen om vikten av att öka medvetenheten och kunskapen om religionens roll i utvecklingsarbetet.

– I Sverige betraktas religionen ofta som något privat, och allt för ofta saknas förståelse om religion är en grundval i många människor liv. Därför behövs medvetenheten och kunskapen om religionens roll i utvecklingsarbetet öka, både på politisk nivå och myndighetsnivå. Först då kan utvecklingsarbetet nå sin fulla potential, säger Thomas Strand.

Thomas Strand (S)
Riksdagsledamot från Jönköpings län

Taggar