Debatt

Tandläkarkön växer

Debatt Eskdahl (S): Jönköpings län behöver en tandläkarutbildning!

Regionråd Marcus Eskdahl (S) ser ett stort behov av att få fler tandläkare att arbeta i Jönköpings län. Idag är det kö på ungefär hälften av tandvårdsklinikerna i regionen för att bli ny patient. Eskdahl vill nu undersöka möjligheterna att starta en tandläkarutbildning i samarbete med Jönköping University.

 Socialdemokraterna i Region Jönköpings län ser med stor oro på de problemen som regionen har med att hitta rätt personal. Det är svårt att hitta vårdpersonal och det finns för få tandläkare att anställa. Regionråd Marcus Eskdahl (S), som är i opposition, anser att något på allvar måste göras för att möta behovet av tandvård hos medborgarna. Köerna måste kortas för de patienter som har behov av tandvård.

 – Det är svårt att få tidsbokningar på cirka hälften av våra tandvårdskliniker. För att möta behovet av att få hit fler tandläkare vill Socialdemokraterna undersöka möjligheterna att låta regionen tillsammans med högskolan starta en utbildning till tandläkare, säger Marcus Eskdahl.

– Nu gör den socialdemokratiskt ledda regeringen en satsning på en fördubbling av det allmänna tandvårdsbidraget. Då måste det finnas tandläkare som kan utföra arbetet också, säger Eskdahl.

Förslaget är en del i det kommande budgetalternativ som Socialdemokraterna lägger tillsammans med Miljöpartiet i Region Jönköpings län.

Marcus Eskdahl (S)
Regionråd i Region Jönköpings Län