Debatt

Thomas Strand

Debatt Thomas Strand (S) debatterar skolfrågor.

Mer trygghet och studiero i svensk skola

Den senaste PISA-mätningen var ett styrkebesked för svensk skola. Men Skolinspektionen visade nyligen att så många som tolv procent av niondeklassarna inte känner sig trygga i skolan och att sex av tio elever blir störda av sina klasskamrater. Det är allvarligt. Den socialdemokratiskt ledda regeringen ska se till att varje skola är en bra skola och att varje elev får den trygghet och studiero som hon eller han behöver för att lära sig så mycket som möjligt.

För att nå dit krävs ett gemensamt ansvar och fortsatt hårt arbete för att stärka svensk skola. Alla barn och elever ska få möta behöriga och kompetenta lärare med rätt förutsättningar att skapa studiero och fokus på lärandet.

Därför investerar den socialdemokratiskt ledda regeringen i fler lärare och ger 60 000 lärare högre lön. Fler måste välja att bli lärare, fortsätta i yrket eller återvända, och lärare ska kunna utvecklas och växa i sin profession. Lärare och skolledare måste få de verktyg och den respekt de behöver för att utöva sitt yrke.

Förutsättningarna att skapa studiero i undervisningen påverkas självklart av många faktorer. Hur många elever är det i klassen? Finns det ett stort behov av särskilt stöd? Upplevs skolmiljön som trygg? Har lärare möjlighet att fokusera på att vara lärare, eller får de syssla med kringuppgifter som tar fokus från deras viktiga uppdrag?

Många elever säger att det blir studiero när det finns en bra struktur på lektionen och när läraren tar ett tydligt ansvar för ordningen i klassrummet. Regeringen genomför därför flera insatser:

1. Skolverket får i uppdrag att ta fram modeller att stärka lärarnas ledarskap i klassrummet, som bygger på kollegial kompetensutveckling.

2. Vi ser över hur rektorernas roll kan stärkas.

3. Alla skolor ska ha ordningsregler och Skolinspektionen får i uppdrag att följa upp dessa.

4. Granskning av lärarutbildningarnas kvalitet så att varje lärare redan från start ska ges rätt förutsättningar att skapa ett positivt klassrumsklimat.

Halvvägs in i denna mandatperiod har vi bland annat satsat på fler lärare och annan personal i förskoleklass och lågstadiet. Vi har investerat i fler speciallärare och specialpedagoger i skolan och i att höja den generella specialpedagogiska kompetensen bland lärare. Inte minst har vi riktat stora resurser till skolor med störst behov, så att de till exempel ska kunna rekrytera riktigt skickliga lärare.

Regeringen gör i år sammanlagt investeringar på tio miljarder kronor i skolan. Vi socialdemokrater kommer alltid att prioritera bygget av den jämlika kunskapsskolan före marknadsstyrning och skattesänkningar som riskerar att urgröpa skolans finansiering.

Thomas Strand (S), Vaggeryd, riksdagsledamot från Jönköpings län

Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister