Debatt

Thomas Strand (S); Vikten av att satsa på alla lärosätt

Debatt Nu har höstterminen pågått en dryg månad vid universitet och högskolor runtom i landet. En månad som har varit en spännande och viktig period i livet för alla de som får börja studera på högskolan.

I vårt och regeringens arbete prioriterar vi att alla studenter ska få läsa utbildningar av hög kvalitet – oavsett om du valt att studera i Uppsala eller i Jönköping.

Sverige har många framgångsrika universitet och högskolor. Tre lärosäten återfinns bland de 100 högst rankade i världen. Och den fakta som finns visar på att Sveriges högskoleutbildningar generellt håller hög kvalitet. Men samtidigt behöver arbetet med att stärka kvaliteten fortsätta. Det förtjänar Sveriges studenter. Regeringen prioriterar därför ökad kvalitet i högskolans utbildningar.

För att säkra kvaliteten har vi infört ett nytt granskningssystem som är mer omfattande än vad som tidigare varit fallet. På regeringens initiativ kommer Sverige också för första gången få ett sammanhållet system för kvalitetssäkring av både utbildning och forskning. Högskoleutbildningar ska baseras på forskning och då är denna åtgärd viktig för kvaliteten. Utöver detta satsar regeringen 250 miljoner kronor per år på att stärka kvaliteten på lärarutbildningarna och andra utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Och en stor översyn har startat om hur högskolan ska finansieras och styras i framtiden.

Den svenska modellen bygger på goda möjligheter att kunna studera oavsett tjockleken på din plånbok eller var du bor. Ett viktigt vägval som legat till grund för detta är den utbyggnad av universitet och högskolor som genomförts under 1900-talet och början av 2000-talet av en rad regeringar. Sverige har gått från ca 17 000 studenter år 1956 till ca 400 000 studenter år 2015. En viktig drivkraft i politiken för utbyggnaden har varit att ge fler möjlighet att studera vidare. Det har skapat tillväxt, jobb och nya banbrytande upptäckter. Vi anser att alla Sveriges universitet och högskolor, oavsett storlek och verksamhetsort, har ett viktigt regionalt, nationellt och internationellt uppdrag. De stärker samhällsbygget.

Nu står Sverige inför en stor brist på personer med högskoleutbildning. När fler människor vill studera på högskolan samtidigt som vårt samhälle behöver många fler lärare, läkare och ingenjörer vore det ett slöseri med kompetens att inte ta till vara på deras ambitioner. Regeringen förstärker därför högskolan i hela landet med totalt 25 000 nya utbildningsplatser till 2021. Det här kommer stärka Jönköping University. För utbyggnaden tillför regeringen nya permanenta resurser för att bekosta varje ny högskoleplats. Därtill stärks forskningsresurserna genom regeringens stora forskningssatsning vilket även kommer att främja forskningsanknytningen i utbildningen.

Under 2000-talet har endast Mittuniversitet fått universitetsstatus och ett antal högskolor och universitet har slagits samman. Nu har regeringen beslutat att landets största högskola med flest examenstillstånd på forskarnivå och större externa forskningsintäkter än flera av de nyare universiteten ska bli universitet. Malmö högskola blir Malmö universitet 2018. Det kommer möjliggöra bättre forskning.

Att investera i kunskap är rätt väg framåt. Inte att skära ner på våra universitet och högskolor som vissa debattörer föreslår. Det skulle slå hårt mot jobb, hela regioner, forskning och möjligheten för människor att kunna studera. Ett starkt samhällsbygge bygger vi genom investeringar i utbildning och forskning av högsta kvalitet i hela landet.

Helene Hellmark Knutsson (S), högskoleminister
Thomas Strand (S), ledamot riksdagens utbildningsutskott