Debatt

Thomas Strand

Debatt

Så vill regeringen skapa studiero i skolan

Den senaste PISA-mätningen med förbättrade kunskapsresultat är ett styrkebesked för svensk skola. Det arbete lärare, rektorer och elever gör varje dag har gett resultat. Men samtidigt visar mätningen att ojämlikheten ökar i skolan. Det är allvarligt. Den svenska modellen ska vila på en stark och jämlik kunskapsskola där ingen elev lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka.

För att nå dit krävs ett gemensamt ansvar och fortsatt hårt arbete för att stärka svensk skola. Alla barn och elever ska få möta behöriga och kompetenta lärare som går in i klassrummet med både krav och höga förväntningar på var och en – och rätt förutsättningar att skapa studiero och fokus på lärande i skolan.

Därför investerar den socialdemokratiskt ledda regeringen i fler lärare och ger 60 000 lärare högre lön. Fler måste välja att bli lärare, fortsätta i yrket eller återvända, och lärare ska kunna utvecklas och växa i sin profession. Lärare och skolledare måste få de verktyg och den respekt de behöver för att utöva sitt yrke.

Förutsättningarna att skapa studiero i undervisningen påverkas självklart av många faktorer. Hur många elever är det i klassen? Finns det ett stort behov av särskilt stöd? Upplevs skolmiljön som trygg? Finns det lärare som kan fokusera på att vara lärare?

Många elever säger att det blir studiero när det finns en tydlig struktur och när läraren tar ett tydligt ansvar för ordningen i klassrummet. Regeringen kommer därför att ge Skolverket i uppdrag att ta fram modeller för kollegial kompetensutveckling kring trygghet och studiero med utgångspunkt i lärarens ledarskap. Dessutom kommer vi se över hur rektorer bättre ska kunna arbeta med detta viktiga uppdrag. Alla skolor ska ha ordningsregler och regeringen kommer ge Skolinspektionen i uppdrag att följa upp dessa.

För att lärare redan från start ska ges rätt förutsättningar att skapa ett positivt klassrumsklimat krävs också att lärarutbildningarna ska ge rätt förutsättningar och därför granskas nu deras kvalitet.

Regeringen gör i år sammanlagt investeringar på 10 miljarder kronor i skolan. Halvvägs in i denna mandatperiod har vi bland annat satsat på fler lärare och annan personal i förskoleklass och lågstadiet. Vi har investerat i fler speciallärare och specialpedagoger i skolan och i att höja den generella specialpedagogiska kompetensen bland lärare. Vi satsar på fritids, utökad läxhjälp och lovskola och vi har stärkt elevhälsan. Inte minst har vi riktat stora resurser till skolor med störst behov, så att de till exempel ska kunna rekrytera riktigt skickliga lärare.

Alla barn och elever förtjänar bra undervisning och studiero under ledning av kompetenta och behöriga lärare. Därför kommer vi socialdemokrater alltid att prioritera satsningar på skolan och våra barns framtid före skattesänkningar. Det är vårt löfte till dig.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S)

Thomas Strand (S), Vaggeryd, riksdagsledamot från Jönköpings län

Dela