Debatt

Thomas svarar Mats

Debatt Thomas Strand (S) svarar Mats Green (M)

Replik: Green, glöm inte hur det såg ut när ni lämnade makten!

Ibland går det snabbt när kappan ska vändas efter vinden. För drygt två veckor sade den moderata partiledaren Anna Kinberg Batra att det inte var aktuellt att fälla regeringen genom en gemensam alliansbudget med stöd av Sverigedemokraterna. Nu har hon gjort helt om i frågan. Denna kovändning hejas också ivrigt på av den moderata riksdagsledamoten Mats Green på Skillingaryd.nu och Värnamo.nu (170124).

 

I ett försök att spä på den allmänna oron i samhället och på så vis argumentera för att ett regeringsskifte är nödvändigt använder sig därför Mats Green av, som Donald Trump hade kallat det, alternativa fakta (även känt som kraftiga överdrifter eller lögner). Bland annat hävdar han att det är närmare en miljon människor som lever i bidragsberoende. Det han inte nämner är att den siffran var närmast identisk under Moderaternas tid vid makten, och i den statistiken räknas även de in som missat några dagars arbete på grund av influensa eller som gått en utbildning för att klara ett mer avancerat jobb. Totalt sett har också arbetslösheten minskat med drygt en procentenhet sedan regeringen tillträdde.

 

Vidare hävdar Mats Green att tusentals unga lämnar skolan utan godkända betyg. Samtidigt visade den senaste PISA-rapporten att svenska elevers resultat nu börjat vända uppåt igen. Den senaste mätningen av gymnasiebehörigheten bland de elever som lämnar grundskolan (årskurs 9) visade också att antalet elever som var behöriga till gymnasieskolan ökade i nästan alla grupper. Mats Green oroar sig även för att den globala konkurrensen och hur svenska arbeten på sikt hotas. Låt oss då minnas att Moderaterna så sent som i november röstade nej till att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige och på så vis möjliggör för fortsatt lönedumpning och osund konkurrens.

 

Genom de här utspelen fortsätter Moderaterna att närma sig Sverigedemokraterna med hopp om att detta ska lyfta partiets vikande opinionssiffror. För mig är det fullständigt oförståeligt hur Mats Green är villig att ge Sverigedemokraterna ökat inflytande i svensk politik.

 

Vi ser nu hur ett blåbrunt block, med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, tonar upp sig långt ut på högerkanten. Detta blåbruna riksdagssamarbete kan komma att försvåra för regeringen att få igenom sin politik och på så sätt stoppa viktiga satsningar för att främja jobb i hela landet, stärka välfärden och öka jämlikheten.

Thomas Strand (S) Vaggeryd
Riksdagsledamot från Jönköpings län

Dela