Djur

Fler hästar än mjölkkor

Djur Idag kom Jordbruksverket ut med ny information

Det finns 355 500 hästar i Sverige, visar Jordbruksverkets hästundersökning som genomfördes 2016. Antalet är ungefär detsamma som 2010 då undersökningen gjordes förra gången. 76 procent av hästarna finns inom större tätorter eller i tätortsnära områden. I genomsnitt finns 36 hästar per 1 000 invånare i Sverige.