Företagande

Dyrare att arrendera mark

Företagande 1 705 kr per hektar att arrendera jordbruksmark

Det genomsnittliga priset för att arrendera jordbruksmark i Sverige har mer än fördubblats sedan 1995. De senaste fem årens ökning har dock endast varit någon enstaka procent per år, visar statistik från Jordbruksverket.