Jönköping

Lugn påsk

Jönköping

Påsken i Jönköping har avlöpt väl, utan att några större ordningsstörningar har kommit till polisens kännedom. Trafiksituationen har varit bättre än förra årets påskhelg, trots många tillresta till staden.

Långfredagen och påskafton är de två dagar under påskhelgen då polisen förväntar sig som mest att göra på grund av motormässan, som varje påsk lockar tiotusentals människor till Jönköping. Polisen har förberett arbetet inför påskhelgen, tillsammans med bland andra räddningstjänsten och ambulanssjukvården, sedan ett antal veckor tillbaka.

Långfredagen var relativt lugn sett ur polisära ögon beträffande ordningsläget och sannolikt var det bistra vädret en bidragande orsak. Samtidigt hade polisen många patruller i tjänst. Det gjorde att en del poliser fick arbeta med andra uppgifter än de som var direkt kopplade till mässan.

Under påskaftons kväll var det som vanligt på området runt A6 som det samlades mycket fordon och människor.
– Med så mycket människor på en liten yta, där många valt att dricka alkohol, så ökar riskerna för att brott ska inträffa. Men genom att aktivt jobba med tidiga omhändertaganden och en hög polisiär närvaro ser vi ut att ha lyckats förebygga en hel del misshandel och andra brott, säger Johan Norrman, kommenderingschef.

Lördagskvällen och början av natten mot söndagen var mera krävande och innebar ett flertal olika ingripanden från polisens sida. Främst handlade det om omhändertaganden på grund av berusning, men tyvärr även ett antal misshandelsfall.

Bättre trafiksituation i år
Under både långfredagen och påskafton flöt trafiken på bra, trots att mässan under påskafton besöktes av nästan 30 000 personer.
– Vi har förberett oss bra och har gjort vissa justeringar utifrån erfarenheter vi gjorde förra året. Förberedelsearbetet tillsammans med mässarrangören Elmia, Trafikverket och Jönköpings kommun har varit viktigt, säger Johan Norrman.

Sammanfattningsvis
Polisen hade uttalade mål inför helgen om att förebygga allvarliga brott eller olyckor kopplade till motormässan på Elmia och det ser ut att ha uppnåtts.
– Bedömningen är att kommenderingen har uppnått sina mål och jag hoppas att den stora majoriteten av besökarna till motormässan har haft en riktigt bra helg, säger Johan Norrman.

Preliminär statistik
Fredag
• 10 personer omhändertagna enligt lagen om omhändertagande av berusade (LOB)
• 5 ringa narkotikabrott
• 1 brott mot knivlagen
• 1 person hämtad till förhör
• Några fall av ringa misshandel

Lördag
• 24 personer omhändertagna enligt lagen om omhändertagande av berusade (LOB)
• 8-10 fall av misshandel
• 2 personer anträffade efterlysta enligt lagen om vård av unga (LVU)

Dela