Jul

30 granar per svensk

Jul

Står du utan gran i jul? Frukta icke! Statistiken visar att det borde finnas en gran även för dig här i vårt avlånga skogsrika land.

Enligt en beräkning som Skogsstyrelsen gjort finns det 284 miljoner potentiella julgranar i höjden 1,6-2,4 meter i Sverige. Det är nästan 30 granar per svensk.

Sveriges skogsägare planterar mer än 200 miljoner granar varje år, så även om en och annan tas in och sprider jultrevnad i hemmen är julgranens framtid säkrad.

Naturligt och närproducerat

Hur många av de här planterade granarna som är vackra är upp till var och en att bedöma, men alla är naturliga, närproducerade och återvinningsbara. Den som till äventyrs föredrar en jultall har 244 247 803 stycken att välja på.

I beräkningen har Skogsstyrelsens kombinerat data från den nationella laserskanningen med Riksskogstaxeringens uppgifter om antal träd per hektar.

Hugg inte utan lov

Alla granar är markägarens egendom. Man får förstås inte hugga en gran i skogen utan lov.