Lex Maria

Kompressen kvar efter operation

Lex Maria

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att patient vid Värnamo sjukhus fick opereras på nytt för att avlägsna en kompress.

Ärendet handlade om en patient som opererats för blindtarm, där det två dagar senare visar sig att en kompress blivit kvar i buken. Patienten opererades på nytt, kompressen togs bort och patienten återhämtade sig utan att få några men.

Ärendet anmäldes enligt lex Maria.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas därför.