Nyheter

Beslut om värnplikt idag

Nyheter Det säkerhetspolitiska läget har ändrat Sveriges inställning på värnplikt

Försvarsmakten lyckas i nte rekrytera tillräckligt många frivilliga militärer och på grund av det säkerhetspolitiska läget kommer regeringen idag att besluta om att värnplikten ska återinkallas.

Regeringens beslut innebär att alla som är födda 1999 och 2000, både män och kvinnor, snart kommer att få information om vad beslutet om återinförd totalförsvarsplikt innebär.

Förslaget ligger på att försvarsmakten ska planera för att minst 4 000 personer per år ska genomföra grundutbildning med värnplikt under åren 2018 och 2019. Förslaget gäller även skyldigheten att genomgå mönstring gäller från 1 juli 2017 och skyldigheten att genomföra grundutbildning med värnplikt gäller från 1 januari 2018. Totalt kommer omkring 13 000 kallas till mönstring.