Nyheter

Massivt missnöje mot telefonförsäljning

Nyheter

Konsumenterna fortsätter att visa stort missnöje med telefonförsäljning. Det visar en ny undersökning från Konsumentverket.

Nu har Konsumentverket genomfört en ny undersökning med samma frågor för att se hur konsumenternas inställning har förändrats. Resultaten visar ännu en gång samma negativa bild.

• Endast en procent av konsumenterna är positiva till att bli kontaktade av telefonförsäljare från företag där de inte är kund.
• En majoritet (58 procent) upplever att det är lätt att bli vilseledd eller lurad av telefonförsäljare.
• Mer än var tionde konsument (11 procent) upplever att de har tackat nej till ett erbjudande över telefon men ändå fått en leverans

Mätningen visar också att fler konsumenter än tidigare blir missnöjda med sina köp, fler ångrar sina köp och fler saknar förtroende för telefonförsäljare.

– Problemen med telefonförsäljning är mycket mer än enskilda oseriösa företag, det är försäljningskanalen i sig. Många blir trängda när det ringer, det är svårt att förstå vad köpet innebär och vem säljaren företräder. Konsumenten hamnar i ett underläge mot säljaren, säger Cecilia Tisell, generaldirektör för Konsumentverket och konsumentombudsman.

Konsumentverket har tidigare fört fram att en skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning skulle lösa många av problemen. En utredare la fram samma förslag till regeringen i maj 2015. Nu anser Konsumentverket att det är hög tid för politikerna att ta problemen på allvar.

– Skriftlig bekräftelse skulle göra att färre konsumenter hamnar i avtal de inte vill ha. Inte minst skulle det hjälpa många svaga konsumentgrupper som äldre och personer med funktionsnedsättningar, säger Cecilia Tisell.

Undersökningen är genomförd av Markör som har pratat med ett riksrepresentativt urval av svenska allmänheten mellan 18 och 85 år. 1 005 konsumenter har svarat på frågorna.