Nyheter

Problem med formulär

Nyheter Ett problem har upptäckts med formuläret som kan användas för att ansöka till Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond på kommunens hemsida. Därför är det inte säkert att ansökan kommit in om inte formuläret varit helt rätt ifyllt från början.