Peter Persson (S)

Vill se åtgärder

Peter Persson (S) Jönköpings län är ett av de län där flest arbetar övertid, enligt statistik som fackförbundet Unionen tagit fram.

Med anledning av detta har riksdagsledamoten Peter Persson ställt en skriftlig fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson där han undrar vilka åtgärder som vidtas för att minska övertidsarbetet.

Varje år gör fackförbundet Unionen beräkningar på statistik från SCB för att kartlägga övertidsarbetet. Enligt årets beräkningar arbetade drygt 714 000 personer övertid, i snitt 6,2 timmar på en vecka. I Jönköpings län uppger 18,4 procent att de arbetat övertid. Detta är en av de högsta siffrorna i landet.
– Att Jönköpings län är ett av de län där störst andel arbetar övertid är allvarligt. Stress och arbetsbelastning är två av de absolut viktigaste arbetsmiljöfrågorna i dag, och vi ser att sjukfrånvaron fortsätter öka i Sverige. Övertid ska användas vid tillfälliga arbetstoppar, inte sättas i system, säger riksdagsledamoten Peter Persson.

– Ett sätt skulle exempelvis vara att omvandla övertid till nya tjänster. På så vis minskar arbetslösheten. Den samlade övertiden motsvarar ungefär 100 000 nya arbetstillfällen, säger Peter Persson.

Dela