Regionen

Avstyrker förslag

Regionen

Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden saknar de mindre vårdaktörernas perspektiv och fokus på välfärdstjänsternas kvalitet. Delbetänkandet bidrar dessutom till att försämra förutsättningarna för småföretag och idéburna organisationer i Jönköpings län, genom ökad administration och vinstbegränsningar. Det menar majoriteten i regionfullmäktige som ställer sig bakom regionstyrelsens yttrande, där utredningens förslag avstyrks.