Regionen

Fri öppenvård för äldre

Regionen Från 1 januari 2017 blir öppenvården avgiftsfri för personer som är 85 år och äldre.

Det är en av flera ändringar av patientavgifter från årsskiftet.

Den avgiftsfria vården från och med 85-årsdagen innebär fria läkarbesök och fria besök för sjukvårdande behandling på vårdcentral, sjukhus och vid hembesök samt övriga avgifter som ingår i högkostnadsskyddet, till exempel förnyelse av recept.

Det som fortfarande kostar är dygnsavgiften på 100 kronor vid vård på sjukhus, om man uteblir från planerat besök och vid vaccination inför resa.