Regionen

God tillväxt för företagen

Regionen

Näringslivet i Jönköpings län har god konkurrenskraft och tillväxt. Det visar en rapport från analysföretaget Bisnode som på uppdrag av Region Jönköpings län har gått igenom bokslut från länets aktiebolag under sex år.

– Rent allmänt är det en väldigt trevlig bild för Jönköpings län. Hela länet har god konkurrenskraft under hela perioden 2010–2015 med 27 procents tillväxt i så kallat förädlingsvärde, vilket är starkare än rikssnittet. Det finns potential för att kunna lägga in en växel till, säger Magnus Johansson på Bisnode.

Bisnode har granskat bokslut under sex år från drygt 15 000 aktiebolag i Jönköpings län med drygt 94 000 anställda. Företagen jämförs ur en rad aspekter: branschvis, kommunvis, nationellt, stad, landsbygd, ålderstruktur, storlek med mera.

– Trenden från förra mätningen att länet går bra håller fortfarande i sig. Företagen säljer bra och tjänar mer på det de säljer, säger Mikael Gustafsson, sakkunnig i näringslivsfrågor, Region Jönköpings län.

Rapporten i sin helhet kommer att presenteras senare.