Regionen

Idéer inom vård och omsorg

Regionen

Det finns gott om olika innovationsidéer inom vård och omsorg. I januari 2017 inleder Almi Företagspartner tillsammans med Region Jönköpings län, länets kommuner, Högskolan i Jönköping och länets näringsliv en stor satsning för att utveckla en arena där idéer ska granskas och analyseras med målet att sedan nå marknaden.

– Det finns så många idéer och kreativa människor i Jönköpings län. Vi måste bli bättre på att ta vara på detta. Så nu gör vi en stor satsning för att skrapa länet rent på alla goda idéer om varor och tjänster inom vård och omsorg, säger Helen Ljunggren, projektledare på Almi Företagspartner i Jönköping.