Regionen

Tveksam operationsmetod

Regionen En anmälan enligt lex Maria är gjord vid Värnamo sjukhus.

Det handlar om en patient som ramlat och fått en fraktur i ena armen. Denne opererades med tveksam metod.
Först bestämdes att frakturen inte skulle opereras. Efter röntgen noterades att frakturens läge försämrats. Frakturen opererades och skulle fixeras med tre stift.

Kontroll omedelbart efter operationen visade emellertid att stiften inte fixerade själva frakturen. Vid en senare röntgenkontroll noterades dessutom att ett av de tre stiften börjat röra sig in mot bålen. Alla stift togs bort vid en ny operation.

I detta fall var valet av operationsmetod tveksamt. Patienten utsattes för risk att stiftet kunde tränga in i lungan och omoperationen medförde ytterligare en veckas vård på sjukhus samt ökad risk för infektioner.

Värnamo sjukhus har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Vårdpersonalen inom Region Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Av dessa leder omkring 50 till anmälan enligt lex Maria.