Thomas Strand (S)

Strandfråga till minister om snabbspår

Thomas Strand (S)

Thomas Strand (S)

Under torsdagens frågestund i riksdagen ställde den socialdemokratiske riksdagsledamoten Thomas Strand från Vaggeryd en fråga om snabbspåren till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. Han undrade bland annat vad ministern vidtagit för åtgärder för att få igång de snabbspår som försenats.
För ett drygt år sedan startade den socialdemokratiskt ledda regeringen det första snabbspåret. Syftet med snabbspåren är erbjuda nyanlända arbete, arbetsförlagd praktik eller anställning i bristyrken.

Totalt deltar 2 800 personer i något snabbspår. Ett antal av dessa har dock försenats, och under riksdagens frågestund undrade Thomas Strand vad Ylva Johansson tänker göra för att snabbspåren ska fungera ännu bättre.

– Tyvärr har invandrare svårare att få jobb även om de har en gedigen utbildning från sitt hemland. Därför är satsningen på snabbspår mycket välkommen. Många snabbspår fungerar mycket bra, medan andra snabbspår försenats – bland annat på grund av att upphandlingar fått göras om, eller att Arbetsförmedlingen haft brister i sina kartläggningar av nyanländas kompetens, säger Thomas Strand.

I sitt svar bekräftade ministern att vissa snabbspår haft problem, men att regeringen vidtagit åtgärder. Bland annat har det säkerställts att detta har hög prioritet hos Arbetsförmedlingen samt förts samtal mellan arbetsgivare och fackförbund i de branscher där det varit problem.

– Jag tycker att ministerns svar var tillfredställande och det är glädjande att regeringen ökar sina ansträngningar för att snabbspåren ska fungera bra, säger Thomas Strand.