Trafikverket

Sammanfattar stormen Urd

Trafikverket

Trafikläget börjar återgå till det normala efter stormen Urd. Detta är läget klockan 09.00 den 27 december 2016.

Gårdagens storm har bedarrat under morgontimmarna, och så fort vinden avtog började Trafikverket genomföra besiktning av järnvägar och vägar i de stormdrabbade områdena.

De järnvägsbanor som stängdes under stormen kommer att öppnas successivt efter att besiktningar är genomförda. I västra Sverige öppnas banorna under förmiddagen, och i södra Sverige kommer banorna att öppnas för trafik klockan 15.00. Tågresenärer uppmanas att kontakta sitt tågbolag för detaljerad information om trafikstart.

På de järnvägsbanor som varit öppna under stormen har trafiken kunnat köras utan problem.

När det gäller vägtrafiken så har det förekommit översvämningar på vissa håll och en del mindre vägar har varit avstängda. Uppröjningsarbete pågår fortfarande på några mindre vägar, framför allt i Skåne. Totalt sett har dock stormen inte orsakat några större problem för framkomligheten på vägarna.

Uddevallabron på E6, Älvsborgsbron i Göteborg och Öresundsbron har varit avstängda under delar av natten, men är nu öppna för trafik.