Växjö

Följ kyrkovalet

Växjö På söndag går Svenska kyrkan till val. Efter att vallokalerna har stängt klockan 20:00 börjar inrapporteringen av rösterna, vilket kan följas på webben.

PRESSMEDDELANDE • Efterhand som rösterna har räknats samman kommer valresultatet att publiceras på Svenska kyrkans webbplats. Där kommer resultatet i alla val inom Svenska kyrkans tre nivåer kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet, att offentliggöras.

Läs mer
Mer information om valet finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Vilka nomineringsgrupper som ställer upp i valet till stiftsfullmäktige och vad de står för hittar du på https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/kyrkoval2017.

 

Dela