Nyheter

Äntligen ska vägen åtgärdas

Nyheter Det är vägen mellan Hok och Vaggeryd som ska få ny beläggning

Skylt vid vägen

Många är det som använt ett något grövre språk än normalt när de har trafikerat länsväg 799 mellan Hok och Vaggeryd. Vägstandarden har varit under all kritik i flera år och när det kom upp skyltar med texten ”Vägskada” efter vintern föddes en förhoppning att vägen skulle åtgärdas men inget har hänt – förrän nu.

– Nu är det snart start för att ge vägen en ny asfaltsbeläggning, säger Sofia Lindahl som är pressinformatör på Trafikverket. Det kommer att läggas ny asfalt på en 7,5 kilometer lång sträcka och arbetet ska starta inom några veckor beroende på hur väderläget är.

– Att asfaltera är väldigt väderberoende, enligt Sofia Lindahl men som hoppas att vädergudarna ska vara med dem.

Det blir inga andra åtgärder än asfaltering?

– Nej, vi har haft folk på plats som gjort besiktning, berättar Sofia Lindahl och de har bedömt att det är ny beläggning som fordras för att åtgärda de problem som varit. De har dessutom haft mätningar som visar att trafikmängden inte har ökat nämnvärt och att det är en normal belastning av tung trafik.

Arbetet med asfaltering, som beräknas att kosta 4,5 miljoner kronor, kommer att göras på en vägbana i taget vilket innebär störningar under arbetets gång. De kommer att släppa på trafiken växelvis med hjälp av trafikljus, om det dessutom blir lots var inte klart ännu.

Taggar