Nyheter

Arbetslösheten stiger bland utlandsfödda

Nyheter Sedan juli 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Vaggeryds kommun minskat, men i september vände utvecklingen då andelen arbetslösa steg något jämfört med året innan.

Arkivfoto

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Vaggeryds kommun med 0,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 12,8 procent. Under september månad rapporterade Vaggeryd en total arbetslöshet på 4,5 procent. Det är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Även i Jönköpings län stiger arbetslösheten.

Sett till antalet personer betyder det att 316 av 7 022 invånare i åldern 16 till 64 år i Vaggeryds kommun var inskrivna som arbetssökande (54 fler än i september i fjol).

Vaggeryd är inte den enda kommunen i Jönköpings län där arbetslösheten går uppåt. Vi ser just nu en uppgång i elva av 13 kommuner. Störst är ökningen i Eksjö där arbetslösheten stiger med 0,9 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Vaggeryd alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Jönköpings län (4,5 procent i kommunen, jämfört med 6,0 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,4 procent), medan Nässjö har den högsta (8,9 procent). För att Vaggeryd skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Habo skulle 77 personer behöva sysselsättas. Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,8 procent i Vaggeryd under september månad, motsvarande 180 av 1 406 personer. Det är 0,1 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+16 om man räknar personer). Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de 25 föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit lägre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,3 procentenheter i Vaggeryd.

Källa; Newsworthy

Taggar