Nyheter

Delad makt ger lika i plånboken

Nyheter Vid ett extrainsatt sammanträde i kommunstyrelsen under måndagseftermiddag antog ledamöterna ett nytt förslag, justerat arvodesreglemente, som ska godkännas av kommunfullmäktige. Förslaget är 64 350 kronor i månaden för både Gert Jonsson (M) och Kenth Williamsson (S)

För mandatperioden 2023 till 2026 har Moderaterna och Socialdemokraterna gemensamt deklarerat att de bildar majoritet i kommunen. För att hantera den nya majoritetens arbete begärs därför att Kommunfullmäktige justerar beslutet gällande arvodesreglementet. 

I det direktjusterade protokollet finns att läsa att justeringen innebär förändring av uppgifter och arvodering för förste vice ordförande i kommunstyrelsen (reds anm; enligt tidigare uppgift Gert Jonsson 2023–2024 och Kenth Williamsson 2025–2026), ordförande i tekniska nämnden samt ordförande i parlamentariska utredningsgruppen. 

Justering som nu förelås är att kommunstyrelsens förste vice ordförande (reds anm; enligt tidigare uppgift Kenth Williamsson 2023–2024 och Gert Jonsson 2025–2026) åläggs fler uppgifter där ordförande i tekniska nämnden ingår samt ordförande i parlamentariska utredningsgruppen. 

Med denna förändring tillkommer således tjänstgöring i grunduppdraget. I nuvarande reglemente så tillkommer sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst i ordförandeuppdraget i både tekniska nämnden och parlamentariska utredningsgruppen. I det nya förslaget innebär att det ej utgår sammanträdesarvode eller förlorad arbetsinkomst. 

Enligt protokollet så innebär det nya förslaget inte högre kostnader för politisk verksamhet då ersättningen för posten kommunstyrelsens ordförande med tio procent och utgör således 90 procent av tidigare förslag. 

I pengar räknat går kommunstyrelsens ordförande (Gert Jonsson under åren 2023–2024 och Kenth Williamsson 2025–2026) ner 7 150 kronor i månaden. Ny ersättning per månad för ordförande i kommunstyrelsen föreslås vara 64 350 kronor i månaden mot tidigare beslutat 71 500 kronor i månaden, räknat i 2022:års siffror. 

Samma ersättning kommer att utgå till kommunstyrelsens vice ordförande under kommande mandatperiod.

Gert och Kenth delar lika på makt och arvode

Taggar

Dela