Nyheter

Fontänfråga på nämndmöte

Nyheter När tekniska nämnden möttes diskuterades fontänen på östra torget i Vaggeryd

Detaljplanen kring torget fanns på tekniska nämndens dagordning. Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bebyggelse i centrala Vaggeryd genom bostadsbebyggelse i upp till fyra våningar vid östra torget och centrumverksamhet i form av butiker, kontor och föreningslokaler. I detaljplanen finns också planer att utveckla torgmiljön och skapa rekreationsmöjligheter och mötesplatser av torget. 

– Vi ska göra en gestaltning av torget och vi avser inte att upprätta någon underhållsplan för fontänen med anledning av antagandet av ny detaljplan, säger Jerry Karlsson (L) ordförande i tekniska nämnden. 

Nämnden anger i övrigt att torget är i behov av en större uppgradering utifrån intentionerna i den framställda detaljplanen. Om nuvarande fontän ska vara kvar i sin nuvarande utformning är fortsatt oklart och ska utredas vidare. 

Ska fontänen vara kvar och hur ska den utformas? Tekniska nämnden diskuterar vidare.

Taggar

Dela