Nyheter

Framtiden för Fenix 2

Nyheter Fenix 2 invigdes för tio år sedan men står nu tom i väntan på en uppgörelse om kostnader för renoveringen av lokalerna, men det behövs en diskussion om hur det ska användas när lokalen blir tillgänglig igen

Fenix 2 är ett sorgebarn som tyvärr står tom efter att alla problem med byggnaden uppdagades. Just nu står det still i väntan på en uppgörelse. Det konstaterades, från politiskt håll, att användningen av lokalerna har blivit något konstig genom åren. Nu behövs det ta ett helhetsgrepp om till exempel multihallen som först pekades ut för idrottsverksamhet men där man nu vill se lite bredare på lokalen.

– Det har blivit lite konstigt, menar Gert Jonsson (M) som är ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det är dags att skicka ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att få en ny plan för Fenix 2 när det blir klart för återinvigning. Det är viktigt att arbetet sker i samverkan med barn- och utbildningsnämnden.

– Jag instämmer i att det blev konstigt från början, säger oppositionsrådet Kenth Williamsson (S). Han konstaterar att när kommunfullmäktige fattade beslut om hallen skulle barn- och utbildningsnämnden ha tillgång till den. Nu är det dags för ett helhetsgrepp för att vara förberedda när det blir tillgängligt igen.

Taggar

Dela


Läs mer

Förvaltningschefer återinvigde Fenix 2