Nyheter

Fyravåningshus byggs i centrala Vaggeryd

Nyheter Allt pekar nu på att Vsbo snart kan börja uppföra en fyravåningsbyggnad i kvarteret Karlsborg 1–2 i centrala Vaggeryd.

Tanken är att där så småningom ska byggas tolv till 16 nya lägenheter bara några hundra meter från ortens centrum. Detaljplaneringen har dock inte kommit så långt att man kan säga exakt hur många bostäder det blir.

Sommaren 2016  revs byggnaderna på fastigheterna Karlsborg 1 och 2 i Vaggeryd utmed Torsgatan mellan Frideborgsvägen och Karlavägen.

Det kommunala bostadsbolaget Vsbo ägde  sedan tidigare de två fastigheterna och ville snabbt gå vidare och bygga nytt. Vsbo vill dock bygga högre än gällande plan tillåter vilket komplicerar processen. Det tänkta trevåningshuset skulle bli en meter högre än vad detaljplanen för tvåvåningshus tillåter vilket grannarna inte accepterade. Anledningen som Vsbo angav är att det är kostnadseffektivare att bygga högre.

Satu Jonsson, vd för Vsbo förklarade till miljö- och byggnämnden hur man tänkte:
”Med tanke på att vi inte vet när vi kan bygga på tomterna och att det är ett industriområde på andra sidan Frideborgsvägen vill vi ha en plan på fyra våningar.
Idag har vi inte tänkt oss mer än tre våningar men för att planen ska bli hållbar över tid vill vi för säkerhets skull gardera oss för en fjärde våning”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i alla fall godkänt redogörelsen för höstens samråd. Därmed kan förslaget till detaljplan skickas ut för granskning.

Tanken är nu att bygga fyra vångar. Det har dock hela tiden funnits ett motstånd från grannar som tycker att byggnaden blir hög och dominant.

En av sakägarna formulerade sig så här i samrådet:
”Vi överklagar detaljplanen för Karlsborg 1–2 på 4 våningar. Vi tycker för det första att det inte passar in i området eftersom det endast ligger villor med två våningar. För det andra förstör det värdet på vår villa med tanke på att ni bygger i vårt söderläge, vilket betyder att vår eftermiddags- och kvällssol försvinner för oss. Vsbo är dem som kommer tjäna pengar på det här bygget medan vi förlorar! Bygg lägre eller någon annanstans”.

Svaret från kommunen är formulerat så här:
– Planläggning av bostäder gynnar inte bara bostadsbolaget Vsbo utan även människor som behöver någonstans att bo i Vaggeryd och i kommunen. Därmed bedömer kommunen att den allmänna nyttan av ett nytt bostadshus som mycket värdefullt. När man åker från centrum och mot det planerade området finns många flerbostadshus med 2–3 våningar. Så även precis intill det planerade området, på andra sidan Torsgatan.

– Att förlänga det förtätade samhället med ytterligare ett flerbostadshus anser kommunen vara en del av tätortens utveckling och är i enlighet med miljömålet, God bebyggd miljö. Ett nytt flerbostadshus kan, beroende på var på fastigheten huskroppen placeras, påverka främst den tidiga eftermiddagssolen, eftersom huskroppen kommer hamna söder om sakägarens fastighet. Då sakägaren har en stor tomt bedöms eftermiddag och kvällssolen kvarstå på husets framsida i västerläge.

Karlsborgstomten.

Taggar

2 reaktioner på Fyravåningshus byggs i centrala Vaggeryd

Förstår inte varför kommuninvånare blir upprörda för att det äntligen byggs igen. Hoppas de påbörjat bygga det snarast möjligast så väl på Karlsborg som på Tor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *