Nyheter

Ny politisk ledning i regionen: Tre partier samverkar

Nyheter Socialdemokraterna, Moderaterna och Bevara akutsjukhuset kommer att ta över den politiska ledningen i Region Jönköpings län för mandatperioden 2023-2026. De tre partierna ska samarbeta under namnet Samverkan Region Jönköpings län. Rachel De Basso (S) och Tommie Ekered (M) blir ordförande och förste vice ordförande i regionstyrelsen.

Vid en pressträff måndagen den 24 oktober presenterades den nya politiska ledningen i Region Jönköpings län, de övergripande inriktningarna samt vilka som blir ordförande i regionstyrelsen, nämnder och regionfullmäktige. Socialdemokraterna, Moderaterna och Bevara akutsjukhusen samlar tillsammans 44 av 81 mandat i regionfullmäktige och utgör därmed en ny majoritetsledning.

– Samverkan Region Jönköpings län kommer att ta ansvar och skapa stabilitet i en orolig tid. Vi ska arbeta för en verksamhet som är långsiktigt hållbar ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Våra tre partier är överens om att det behövs mer och bättre samverkan med länets kommuner och andra samhällsaktörer för att nå en bättre hållbar regional tillväxt och utveckling, säger Rachel De Basso (S).

– Vi vill arbeta för att skapa fler arbetstillfällen och företagande i vårt län. Fler arbetande invånare och fler växande företag kommer att generera mer skatteintäkter och finansiera framtidens välfärd. Region Jönköpings län ska arbeta för att möta behoven av utbildning och matchning på arbetsmarknaden. Länets invånare behöver också få bättre möjligheter att resa hållbart, säger Tommie Ekered (M).

– Region Jönköpings län ska fortsatt ha en hälso- och sjukvård i toppklass och bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. För det krävs en ökad grundbemanning, flexibla arbetsplatser och konkurrenskraftiga löner. Vi ser ett stort behov av att fortsätta investera i personal, lokaler och ny teknik vid våra tre akutsjukhus, länet vårdcentraler och inom barn och ungas psykiska hälsa, säger Martin Nedergaard-Hansen (BA).

Samverkan Region Jönköpings län har pekat ut fem övergripande mål att arbeta för under mandatperioden:
1. Öka grundbemanningen inom vården
2. Snabbare vård för barn och unga med psykisk ohälsa
3. Större andel ska resa kollektivt
4. Nya utbildningsplatser för att möta bristyrken
5. Fler arbetstillfällen och mer företagande

Den nya politiska ledningen kommer att röstas igenom på regionfullmäktige i december. De tre partierna att ta fram ett eget budgetförslag inför 2023 för Region Jönköpings län. Budgetförslaget kommer att presenteras på regionstyrelsens arbetsutskott den 22 november och hanteras i regionstyrelsen den 29 november. Budget fastställs vid regionfullmäktiges möte den 6 december.

Ledning i styrelse och nämnder samt fullmäktige:

Regionstyrelsen
Ordförande: Rachel De Basso (S)
Förste vice ordförande: Tommie Ekered (M)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Ordförande: Kerstin Hammar (M)
Förste vice ordförande: Moderaterna

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Ordförande: Tommie Ekered (M)
Förste vice ordförande: Per Svenberg (S)

Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Ordförande: Thomas Gustavsson (S)
Förste vice ordförande: Martin Nedergaard-Hansen (BA)

Regionfullmäktige
Ordförande: Desiré Törnqvist (S)
Förste vice ordförande: Anders Gustafsson (M)

Källa: Region Jönköping

Nu står det klart att Socialdemokraterna, Moderaterna och Bevara akutsjukhuset kommer att ta över den politiska ledningen i Region Jönköpings län under kommande mandatperiod. Från vänster Tommie Ekered (M), Martin Nedergaard-Hansen (BA), Rachel De Basso (S), Thomas Gustavsson (S), Linnéa Nilsson (BA) och Kerstin Hammar (M). Foto: Johan W Avby

Taggar

Dela