Nyheter

Parkeringsförbud sattes upp på enskild mark

Nyheter Vid korsningen Kaffegatan - Östra Allégatan i Skillingaryd pågår just nu trafikomledning då cirkulationsplats byggs vid Sturegatan - Storgatan. En skylt om parkeringsförbud har satts upp på enskild mark.

Jan-Erik Gustafsson äger vägen. Foto; Per Bunnstad

Vi träffar Jan-Erik Gustafsson som har bott på fastigheten i korsningen Kaffegatan-Östra Allégatan i 40 år.

– Tidigare, fram till 1960, hyrde kommunen min del av vägen, där jag äger två tredjedelar, den här vägen var tidigare en brandgata. Nu när omledningen görs förbi mitt har tillfällig parkeringsförbudsskylt satts upp på min mark. Jag har flyttat fram skylten dit min fastighet slutar. Kommunen har varit här och flyttat tillbaka skylten till korsningen och då har jag också flyttat skylten dit den ska vara. Oftast är ett samtal bättre än att bara sätta upp skyltar på annans mark. Jag äger del av vägen och parkerar där också.

Jan-Erik parkerar på sin egna tomt där kommunen har satt upp förbudskyltar. Foto; Per Bunnstad

Taggar

Dela