Nyheter

Socialnämnden utreder allvarlig händelse

Nyheter Socialförvaltningen har inlett en undersökning enligt Lex Sarah efter en allvarlig händelse på ett särskilt boende

Det kom till socialförvaltningens kännedom om att en ur personalen hade slagit en brukare på ett särskilt boende. De agerade omgående med tanke på allvaret av det som skett och gjorde omedelbart en polisanmälan och vidtog arbetsrättsliga åtgärder.

Personen i fråga är tagen ur tjänst under tiden som utredningen pågår, ett beslut som fattades samma dag som händelsen inträffade och blev känd för förvaltningen. Bedömningen är att det är ett allvarligt missförhållande. Därför görs en utredning för att undersöka om något kunde ha gjorts för att det inträffade inte skulle kunna ske. När utredningen är klar kommer det att göras en anmälan till IVO (inspektionen för vård och omsorg).

Taggar

Dela