Nyheter

Språkförsvaret hjälper oss

Nyheter I dag berättar vi om en sida på internet som försvarar det svenska språket mot ”angrepp” utifrån.

Namnet är Språkförsvaret och vi saxar direkt från deras startsida nedan.

Att värna det svenska språket anser merparten av oss journalister i Sverige som något viktigt. Vi sätter upp oss mot att skriva Borgen Outdoor, Växjö Lakers, Tigers, eller workshop.

Språkförsvaret inleder sin hemsida (länk) http://www.språkförsvaret.se/

• Varför breder engelskan ut sig på svenskans bekostnad? Varför använder svenska myndigheter sig över huvud taget av engelska beteckningar på olika enheter, byggnader, projekt och evenemang?
• Borde det inte vara en garanterad rättighet att få till exempel bruksanvisningar och resevillkor på svenska i Sverige?
• Varför visas så många långfilmer på engelska och så få på svenska och andra språk i svensk tv? Varför är så många reklaminslag i tv och i andra massmedia i Sverige på engelska?
• Är det helt självklart att 90 procent av alla avhandlingar ska skrivas på engelska vid svenska universitet, vilket numera sker? Verkar det inte lite bakvänt att föredrag och seminarier hålls på engelska, trots att alla förstår svenska?
• Förlorar inte svenskspråkiga på att svenska företag går över till engelska som koncernspråk?
• Går inte kunskap förlorad när engelska införs som första undervisningsspråk vid svenska skolor?
• Är det inte ett fattigdomsbevis att svenska idrottsklubbar skaffar sig namn i stil med ”Hawks” i stället för ”Hökar”, eller att svenska tv-program ges titlar som ”Cold case Sverige”?
• Om du tycker att dessa frågor är relevanta, borde nätverket Språkförsvaret och denna webbplats intressera dig.
• Språkförsvaret inser naturligtvis engelskans gångbarhet som internationellt andraspråk, men engelskans nuvarande ställning som världsspråk hotar också på sikt andra språks fortlevnad, däribland svenskans. Detta är ingen ödesbestämd utveckling, men kräver opinionsbildning för att vändas.

Kom gärna med egna förslag vad vi ska avhandla: Skriv till etikett@skillingaryd.nu.

Mer kring språket

TT-språket är en samling skrivregler, ord och begrepp till hjälp för alla som skriver. Kika gärna in på dess hemsida för där kommer vi att hämta de flesta tipsen vi kommer att förmedla: https://tt.se/tt-spraket/skriv/. Vi kommer även att ge tips på andra bra sidor som Språkrådet.

Tilläggas kan att även vi journalister gör fel. För att minska förekomster försöker vi också att studera TT-språket.

De flesta felen vi gör är dock av annan natur:

Vi skriver för fort och ser kanske inte att vi tappat något ord eller kanske skrivit itne i stället för inte.

Vi skriver kanske av slentrian idag i stället för i dag eller eller 5–600 i stället för 500–600.

Vi glömmer kanske att ta bort en engelsk förkortning eller att ett namn som HV 71 ska särskrivas då bokstäver och siffror oftast inte ska skrivas samman.

Taggar