Nyheter

Trafikverket svarar om bullervallar i Klevshult

Nyheter Till tekniska nämnden har det inkommit synpunkter gällande bullervallarna mellan Klevshult och E4:an och ansvariga Trafikverket har svarat

Ökat buller från motorvägen har gjort att invånarna i Klevshult kontaktat kommunen. 

– Vi kan inte ta över det ansvaret. Det är Trafikverket som sköter det, kommenterar Jerry Karlsson (L) ordförande i tekniska nämnden. 

Trafikverkets representant besökte kommunen förra året i bullerfrågan och önskade att kommunen skulle inkomma med ett kartunderlag samt peka ut aktuella områden som påverkas av bullret. 

Kommunen uppmärksammandes på mötet också att man från Trafikverkets sida endast arbetar med att åtgärda inomhusmiljön men att det är oftast utomhusmiljön som de boende vill ha åtgärdat. 

Tekniska förvaltningen skickade in det efterfrågade kartunderlaget under april i år och svaret från Trafikverket kom med vändande post. 

”Bullerhandläggaren konstaterade att bullervärden längs fasader håller sig inom gällande riktvärden samt att bullervallar inte brukar sjunka mer än marginellt och då oftast när de är nyanlagda”. 

Arkivbild

Taggar

Dela