Nyheter

Unikt möte: Politiker och Fortifikationsverket på frukostträff

Nyheter Under onsdagsmorgonen initierade Per-Erik Johansson en träff med oppositionens ledande politiker i KD, SD, EMP och L kring morgonfikat när chefen för fastighetsförvaltningen vid Fortifikationsverket bjöds in för dialog. – Det här har inte hänt tidigare och vi alla verkar vara nöjda, berättar Karl-Martin Svärd.

Från vänster: Klas Gustavsson och Lennart Karlsson från Empartiet, Jenny Larsen KD, Per-Erik Johansson, Fortifikationsverkets chef på fastighetsavdelningen Karl-Martin Svärd, Liberalernas Magnus Thelin och Jan-Erik Aronsson från SD  [1/5]

Jenny och Per-Erik diskuterar  [2/5]

Karl-Martin Svärd   [3/5]

  [4/5]

"Visst behöver vi dialog. Det här har jag inte varit inbjuden på tidigare" berättar Svärd från Fortifikationsverkets fastighetsavdelning  [5/5]

När vi kommer in i fikarummet på kaféet i Skillingaryd är det så långt ifrån den gamla ”kampkänslan” mellan kommun och militären som man kan komma. Här var det bra frågor, funderingar och dialoger som varvades med morgonfrallan och kaffet.

Nu är inte militären på plats, men däremot Karl-Martin Svärd som är chef för fastighetsförvaltningen på Fortifikationsverket som äger all mark och byggnader och försvarsmakten är hyresgäst. Initierat till fikamötet gjordes av Per-Erik Johansson som ville att politikerna skulle få information, dialog och möte kring hur och vad Fortifikationsverket har för tankar kring skjutfältet i Skillingaryd. 

Oppositionen, som var samlad var enad efter fikaträffen. Här är några kommentarer:
”Vi har fått en bra inblick i deras verksamhet, det här har inte hänt tidigare, vi har fått en bättre förståelse för varandra, vi ska samsas om våra olika intressen i influensområdet, utvecklingen framöver när det gäller Nato har vi diskuterat där vi i politiken kommer att behöva medverka, det här har gett mycket, helt nya infallsvinklar, det vill till att vi som kommun nyttjar all information på rätt sätt, jag kan varenda träd ute på skjutfältet så det här var intressant, vi har en fantastisk natur på Skillingaryds skjutfält, vi måste ha en dialog och lägga det gamla bråket bakom oss, jag är nyfiken på Nato så länge det inte byggs en mur runt Skillingaryd, samverkan är oerhört viktigt, tyvärr verkar vi inte få gehör för vårt förslag i översiktsplanen, roligt med liv och rörelse och militärens närvaro lyfter samhället, vi ser skillnad också på vem som är chef för fältet och hur öppna denne vill vara i sina dialoger”. 

Karl-Martin Svärd berättar:
– Vi har fastighetsägarperspektivet och finns för Försvarsmakten. Vi har ungefär 220 aktiva pågående fastighetsförvärv i hela landet och i pengar handlar det om 3 miljarder. Jag har inte riktigt koll på exakt hur det ser ut här i Skillingaryd och Hagshult då vi har regionchefer som har lokalkännedomen. Anledningen att jag är här i dag är Per-Erik och jag tycker, som de inbjudna politikerna, att en tydlig dialog är bra och jag kommer informera regionchef om mötet. Det är första gången jag är inbjudan i en sådan här träff med kommunpolitiker. Väldigt bra initiativ, kommentar Karl-Martin och fortsätter: 

– Skillingaryd är unikt när sammankopplingen mellan tätort och verksamheten är så nära varandra. Jag tror att det kan vara två platser till i landet det är så, där Boden är ett exempel. Det finns också en mening med att vår verksamhet ligger nära samhället så man kan få resten att fungera, jag tänker främst på våra medarbetare som hämtar och lämnar på förskolan. Det här var ett bra frukostmöte och det är viktigt att vi kan samverka och förstå varandra, avrundar Karl-Martin Svärd son är chef för fastighetsavdelningen på Fortifikationsverket som tagit sig ner från Eskilstuna under onsdagsförmiddagen för att träffa kommunens oppositionspolitiker. 

Per-Erik Johansson:
– Mitt företag jobbar med Fortifikationsverket i flera kommuner och tyckte det vore bra att starta dialog här i Vaggeryds kommun nu när det ska beslutas om den nya översiktsplanen. Det här är närmaste sanningen på hur Fortifikationsverket ser på samarbetet. Tror inte att markägare heller vet om att Fortifikationsverket erbjuder annan mark i utbyte. Det kan man ta till sig – om det blir aktuellt… 

Runt fikabordet diskuterades influensområde, markköp och Fortifikationsverkets framtida tankar. 

Kommunpolitikerna frågade Svärd om det finns någonstans som tillämpar bullerservitut i dag?
– Ja, svarar Karl-Martin Svärd, Kallinge tillämpar. Där har det varit mer specifikt om man velat bo kvar då har man skrivit på ett bullerservitut. 

Karl-Martin Svärd på Fortifikationsverket berättar:
– Nästan alla våra skjutfält har bildats på områden i landet där det antingen varit storskog eller på en hed. Vi har fått upp naturvärden vid våra skjutfält, som också ibland kan riktas emot oss. 

Vid frågor om markköp är aktuellt i vår kommun är det Hagshult som först kommer på tal då inflygningsområdet kommer att bli större i omfattningen nu när vi är medlemmar i Nato. Hagshult är ett sekretessärende så mer information lämnades inte. 

– De senaste tio till femton åren har kommunen bara haft kontakt med Försvarsmakten, inte Fortifikationsverket som äger både mark och byggnader. Militären är hyresgäster. Vi är en kommun där kraftledningen Vattenfall dragit söderut, skjutfältet, motorvägen och järnvägen. Vi är minst sagt inträngda av alla intressen. All kommunikation är bra. Den bröts tyvärr 2012 då det var musen som röt till från Skillingehus. Bra att vi har träffats och fått en dialog, information och framför allt fått kontakt. Karl-Martin var saklig och vi är tacksamma för att vi fått vara med på morgonfikat, avrundar några av de inbjudna oppositionspolitikerna.  

Taggar

Dela