Nyheter

Vem är ansvarig för Fenix 2?

Nyheter Peter ”Peppe” Lindegren Österholm i Vaggeryd skriver en insändare kring kostnaderna för Fenix 2 i Vaggeryd.

Frågan är lite spännande att undersöka angående Fenix 2.

I kommunstyrelsen senaste protokoll, kan man läsa följande: Kommunstyrelsen (KS) beslutar, under förutsättning att teknisk nämnd (TN) fattar beslut om entreprenadkontrakt med Gärahovs Bygg AB, att ombudgetera 7 800 000 kronor från KS ”ID 91014 KS förfogande” till ”ID 91004” TN Fenix 2. Innan igångsättning skall uppgörelsen redovisas för kommunstyrelse. Samtliga undersökningar av Fenix 2 är nu genomförda och en bedömning är gjord av vilka skador och fel som behöver åtgärdas. Kostnader för åtgärder avseende golvkonstruktion samt av ytterväggar och fönster beräknas till 13 888 000. En muntlig överenskommelse är gjord, som innebär att Gärahovs Bygg står för 1 800 000 kronor av investeringsutgiften. Detta under förutsättning att Gärahovs Bygg utför samtliga byggnadsåtgärder. Den förhandlade uppgörelsen för avhjälpande av fel har stämts av med juridisk kompetens, som bedömt att den inte bryter mot lagen om offentlig upphandling.

Om jag nu tolkat detta rätt så innebär det att Gärahov tar på sig en del skuld för felbygget och betalar en del av felet, men bara om de får cirka tio miljoner av kommunen i byggkostnader.

Om man tittar vidare i denna fråga så kan man hitta en artikel från när Fenix 2 invigdes. Då kan man läsa att byggnadskostnaderna för Fenix 2 översteg 50 miljoner.

Huvudentreprenören Gärahovs Byggs vd sa då att Vaggeryds kommun fått otroligt mycket för pengarna.

Nu har jag några frågor och tankar om detta:

1. Gärahovs Bygg har redan fått 50 miljoner för ett bygge, där de sedan kräver 10 miljoner av skattebetalarnas pengar för att rätta till fel i byggnaden. Hur kan det vara möjligt att kommunstyrelsen godkänner detta?

2. Hur kan kommunstyrelsen vilja anlita den som var huvudentreprenör till byggnaden att bygga om Fenix 2, när det är bevisat att det inte fungerade första gången?

Jag tycker att det ska finnas lokaler för kultur och ungdomar, varje dag i veckan. Dock vänder jag mig emot att man slösar med skattepengar utan garanti.

Peter ”Peppe” Lindegren Österholm

Arkivbild. Foto: Martina Ojala

Taggar

Dela


Läs mer

Förvaltningschefer återinvigde Fenix 2