Golf

Ny sjö på golfbanan i Götaström

Golf Golfbanan  utanför Skillingaryd håller sakta men säkert på att få ett nytt utseende.

Ett nytt vattenhinder, eller en mindre sjö, håller på att anläggas på Götaströms golfbana.  [1/7]

Golbanan ligger på en sandbädd, vilket gör att banan är torr och fin redan nu.  [2/7]

Längs Lagan har ett röjningsarbete påbörjats.  [3/7]

Götaströms golfbanan ligger väldigt narurskönt längs Lagans strand.  [4/7]

Klubbens oldboys i fullt arbete med att bygga ställningar till reklamskyltarna som ska sättas upp.  [5/7]

Ett 15-tal personer träfafs varje vecka för att arbete ideellt på klubben.  [6/7]

– Det är många timmars ideelt arbete som läggs ner på klibben. säger Åke Hessel.  [7/7]

Detta tack vare ett idogt arbete som klubbens oldboys lagt ner under det senaste året.

Redan förra hösten påbörjades arbetet med att röja upp längs Laga.

Vid Lagans strandkant och vid kanten av golfbanan går en gång- och cykelväg som mynnar ut i Vaggeryd, tio kilometer längre bort.

Men längs den tre kilometer långa sträckan som går bredvid golfbanan har ett omfattande uppröjningsarbete påbörjats.

– Det arbetet påbörjades i höstas och kommer att bli klart senare i vår.

– Resultatet blir att alla golfspelare och de som använder cykelvägen kommer att få ta del av den vackra utsikten över stranden och Lagan, berättar Åke Hessel.

Han är ordförande i golfklubbens oldboys-avdelning.

Han berättar att det just nu är ett 15-tal oldboys i arbete med att snygga upp längs golfbanan.

Det största projektet som de arbetat med på senare tid äger rum vid hål nummer 16.

Där håller det på att anläggas ett vattenhinder.

För en lekman påminner det mer om en mindre sjö.

– Vi kommer att flytta utslagsplatsen vid hål 16 så att vattenhindret kommer med i spelet.

– Det kommer att bli lite svårare att spela där då, förklarar Åke Hessel.

Han berättar att föreningens medlemmar träffas varje tisdag och då arbetar mellan klockan 08.00 och klockan 12.00 med att göra fint på arbetet.

– Alla som deltar i detta arbetet är pensionärer, men det handlar inte bara om att göra fint på golfbanan.

– Det är ju en social sammankomst också för oss som deltar, fortsätter han.

Förutom arbetet med att bygga en konstgjort sjö, eller vattenhinder som golfspelarna väljer att kalla det, så pågår det en hel del annan verksamhet på banan.

I kanten på golfbanan, precis bredvid E4:an så pågår det ett febrilt arbete med att sätta upp stora ställningar. På dessa ska det sedan monteras upp nya reklamskyltar, väl synliga från den stora vägen.

– Totalt så är vi 35 oldboys i golfklubben.

– Allt arbete som vi gör är ideellt, poängterar han.

Så frågan är ju om han själv hinner med att spela någon gold.

– Jodå, jag brukar spela två gånger i veckan.

– Varje runda tar ungefär 4,5 timmer, avrundar Åke Hessel.

Taggar