Detaljplan

I dag släpps villatomterna

I dag släpps villatomterna

Nyheter 12 villatomter vid Sörgårdsområdet i Skillingaryd släpps i dag. …

Planerar för 16 lägenheter och parhus

Planerar för 16 lägenheter och parhus

Nyheter Vid ”Kvarnentomten” i centrala Skillingaryd kommer detaljplanen om nya lägenheter och parhus strax gå ut på samråd. …

Nya villatomter på Södra Järnvägsgatan

Nya villatomter på Södra Järnvägsgatan

Nyheter Skogsområde i centrala Skillingaryd blir villatomter…

1 800 totalt står i lägenhetskö

1 800 totalt står i lägenhetskö

Nyheter Ett 20-tal lägenheter sägs upp och söker nya hyresgäster varje månadsskifte. Satu Jonsson, vd på Vsbo, berättar att det är ungefär ett års kötid för en lägenhet i Skillingaryd och att det planeras för nya lägenheter på orten…

Lämnar positivt besked för högre hyreshus

Lämnar positivt besked för högre hyreshus

Nyheter I januari månads arbetsutskott beslutades att flytta fram frågan om två högre hyreshus intill Jönköpingsvägen i Vaggeryd till kommunstyrelsen…

Ny väg på gång

Ny väg på gång

Nyheter Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget att bygga ny väg på Östermoområdet…

Nybyggnation i Hok i sikte

Nybyggnation i Hok i sikte

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu att kommunstyrelsen ska godkänna granskningsutlåtandet och anta detaljplan för del av Hok 2:110 med flera…

Ingen tupp på Torsbo

Ingen tupp på Torsbo

Nyheter En boende på Torsboområdet i Vaggeryd frågar kommunen om att ha tupp…

Nu förbereds ett nytt bostadsområde i Skillingaryd

Nu förbereds ett nytt bostadsområde i Skillingaryd

Nyheter Avverkning och gallring. Snart ser det nya bostadsområdet ljuset i västra delen av Skillingaryd…

Per-Eriks unika idé

Per-Eriks unika idé

Nyheter Igår presenterade Per-Erik Johansson, Skillingskog, sin idé till våra politiker. 70 villatomter och 56 lägenheter vid "Sörgårdens Trädgårdar" i Skillingaryd…

Förslag om detaljplan för villatomter utanför Byarum

Nyheter I slutet på förra året inkom en ansökan om planbesked. Den syftar till att upprätta en detaljplan för att kunna bygga bostäder på fastigheten Ammelund 1:6. …

Inget nytt bostadsområde i Hok

Inget nytt bostadsområde i Hok

Nyheter Ett positivt planbesked lämnades inte till nya bostäder vid Hokasjön…

Nytt bostadshus kan byggas

Nytt bostadshus kan byggas

Nyheter Söder om Götafors skola kan nu ett tvåvåningsbostadshus bli verklighet…

Närmare 20 nya tomter

Närmare 20 nya tomter

Nyheter Norr om Hok kommer nu en ny detaljplan snart att se dagens ljus. Närmare tjugotal tomter kommer att byggas…

Planen klar för tomtförsäljning

Planen klar för tomtförsäljning

Nyheter Nu har detaljplanen vunnit laga kraft på Södra Park i Vaggeryd…

Tomt bebyggs

Tomt bebyggs

Nyheter Vid Jönköpingsvägen i Vaggeryd, rakt över Hjortsjöskolan, finns en obebyggd tomt. Än så länge…

Byarums detaljplan görs om

Byarums detaljplan görs om

Nyheter Nya detaljplanen som är belägen norr om Byarums bruk bör göras en fördjupning i, det anser kommunstyrelsens arbetsutskott…

Naturen ska bevaras i nya området

Naturen ska bevaras i nya området

Nyheter Det blev projektet ”Bo i skogen” vid Östra strand som medborgarna och kommunen tyckte var bäst för den nya exploateringsområdet i Vaggeryd…

Nya gatunamn i kommunen

Nya gatunamn i kommunen

Nyheter När kultur- och fritidsnämnden träffades diskuterades gatunamnen på nya industriområdet…

Nämnd sa ja till detaljplan Byarum

Nämnd sa ja till detaljplan Byarum

Nyheter Numera är det kommunstyrelsens som är ansvarig för framtagandet av detaljplaner och miljö- och byggnämnden har nu fått planen ”ovanför Bruket” i Byarum på remiss…

1 / 212

Tips