Detaljplan

Tyckandet om Säbo på Yggen går isär

Tyckandet om Säbo på Yggen går isär

Nyheter En information om detaljplan Yggen i Vaggeryd fanns hos kommunstyrelsens arbetsutskott. – Man har redan bestämt att vi ska ha ett särskilt boende på området. Det är inte alls bestämt, säger oppositionspolitikern Axelsson (KD)… …

Simhall på IP: ”Över min döda kropp att det blir bassäng här”

Simhall på IP: ”Över min döda kropp att det blir bassäng här”

Nyheter En omändring av en detaljplan och en skiss med förslag om kommande tankar vid IP – Vaggeryds Idrottsplats – anlände till föreningen där en sim- och sporthall var inritad… …

Stenvadet blev plötsligt förorenat i ÖP

Stenvadet blev plötsligt förorenat i ÖP

Nyheter Tillkommen skrivning i ÖP, översiktsplanen, om det pågående detaljplanearbetet på Stenvadet i Skillingaryd innebär att befintliga boende utsätts för en påtaglig oro. Det berättade Johan Thien, planprocessexpert när han träffade oppositionspolitiker under tisdagsförmiddagen…

Expert i planprocess träffade politiker

Expert i planprocess träffade politiker

Nyheter Under tisdagen var oppositionen inbjuden till frukostfika för att lyssna till Johan Thein från Halmstad. – Jag är här för att diskutera olika perspektiv. Viktigt att kommunens politiker har en bra samverkan med näringsliv, tjänstepersoner och invånare, berättar Thein……

Östermo: Ny detaljplan med simhall?

Östermo: Ny detaljplan med simhall?

Nyheter Marken rakt över idrottsplatsen i Vaggeryd behöver ses över enligt ett kommunalt beslut för tre år sedan. Majoriteten: Ärendet har vuxit. Oppostionen: Vi har retat upp oss på idrottsanläggning är med…

Nämnd begär ändring av detaljplan vid badplats

Nämnd begär ändring av detaljplan vid badplats

Nyheter Götastrand 1:1 i Vaggeryd, där Hjortsjöns camping finns, strider mot detaljplanen. Nu önskar miljö- och byggnämnden att detaljplanen ändras så den tillåter det som i dag finns på fastigheten……

17 miljoner till infrastruktur på Östra strand

17 miljoner till infrastruktur på Östra strand

Nyheter Nu har politikerna gett klartecken och startbesked för byggnation på Östra strand i Vaggeryd… …

Oenighet kring framtida förskoleområde i Vaggeryd

Oenighet kring framtida förskoleområde i Vaggeryd

Nyheter En utredning om planbesked på fastigheten Framnäs i Vaggeryd, där Fritidens förskola finns, har varit uppe hos ledande politiker. Förskoleområde? Njae. Oenighet råder i arbetsutskottet och ärendet går därför till kommunstyrelsen… …

Detaljplan Östra strand togs äntligen i hamn…

Detaljplan Östra strand togs äntligen i hamn…

Nyheter Vid gårdagskvällens kommunfullmäktige beslutades att anta detaljplanen som varit på politikernas bord sedan 2016. "Vi har något alldeles unikt att erbjuda". "Är det blandad bebyggelse med 200 lägenheter, 60 radhus och 20 villatomter?"…

Östra strand: Sju år för att få detaljplan klar

Östra strand: Sju år för att få detaljplan klar

Nyheter 2016 gav politiken klartecken för att angöra nytt bostadsområde i norra delen av Vaggeryd. 2018 togs beslut, efter arkitekttävling, att utse ”Bo i skogen” som skulle gestalta området. Nu är det 2023 och detaljplanen ska antas… …

124 fler lägenheter på Torsbo

124 fler lägenheter på Torsbo

Nyheter Höja befintliga och bygga nya huskroppar. Det är vad fastighetsbolaget i Vaggeryd vill och lämnade in en ansökan till kommunen. Nu är detaljplanen ute för samråd och går allt som det ska kan byggandet börja under andra kvartalet nästa år…

35 bostäder intill golfbana planeras

35 bostäder intill golfbana planeras

Nyheter ”Med risk för golfbollar runt husen” kommenterade politiker när man beslutade om att lämna ut detaljplanen intill skogsbanan vid Hooks Herrgård, för samråd… …

Industrimark för kommunens företag i ny detaljplan

Industrimark för kommunens företag i ny detaljplan

Nyheter För ett tag sedan köpte kommunen till mark av Sandahlsbolagen norr om travbanan för 53 miljoner kronor. Nu är planbesked på gång. – Viktigt att våra egna företag får möjlighet på platsen, säger Kenth Wilhelmsson (S)…

Politiskt ja till planbesked i Klevshult

Politiskt ja till planbesked i Klevshult

Nyheter Under kommunstyrelsens arbetsutskott fanns flera planbesked med, ett av dem var Tokarp, som vi berättade om i går. Samma exploatör vill även se över möjligheterna till ny detaljplan söder om Klevshult, mellan järnvägen och E4:an. …

Ny förskola i Hok snart verklighet

Ny förskola i Hok snart verklighet

Nyheter På kommunstyrelsens senaste sammanträde klubbade man igenom detaljplanen för Hok. Det innebär att det bland annat kommer kunna byggas en förskola…

Östra strand ska snart ut på granskning

Östra strand ska snart ut på granskning

Nyheter Detaljplanen för Östra strand i norra delen av Vaggeryd tar sin form och snart är handlingarna ute för granskning. – Det kommer att bli fint, kommenterar politikerna om nya bostadsområdet…

105 år gammal plan ses över

105 år gammal plan ses över

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott var handlingarna, och tomtindelningsbestämmelserna över Götafors, med. Stadsplanen är från 1918 och ska nu ses över för att kunna stycka av tomter…

Efter år av väntan: Snart kan det byggas lägenheter

Efter år av väntan: Snart kan det byggas lägenheter

Nyheter Detaljplanen Smultronet, den gamla ”kvarnentomten” i Skillingaryd kan snart bebyggas. Grannars funderingar gällande bostadshöjd, trafik och utemiljön har fått svar…

Skänkelund: Nämnd överklagar detaljplan

Skänkelund: Nämnd överklagar detaljplan

Nyheter Skänkelunds detaljplan i Vaggeryd fanns med vid miljö- och byggnämndens sammanträde under tisdagen. Det blev en punkt som omedelbart justerades…

Sörgårdsområdet del två förbereds

Sörgårdsområdet del två förbereds

Nyheter Det nya bostadsområdet på Sörgårdsområdet, väster om Sörgårdsskolan i Skillingaryd, och en förlängning av kanske Far Anders väg har påbörjats…

1 / 41234

Tips