Hok

Klart med ny detaljplan för Hok

Klart med ny detaljplan för Hok

Nyheter En ny detaljplan för norra delen av Hoks tätort har vunnit laga kraft. Det betyder att detaljplanearbetet är klart och att kommunen tillsammans med byggaktörer kan börja skapa nya bostäder…

Nytt bostadsområde i Hok

Nytt bostadsområde i Hok

Nyheter Nyligen avgjorde Mark- och miljödomstolen ärendet med den detaljplan för bostäder i Hok som överklagades. Överklagandet fick inget gehör utan detaljplanen fick laga kraft och gäller för området…

Klen rördimension medför brist i Hok

Klen rördimension medför brist i Hok

Nyheter Vid tekniska nämndens senaste sammanträde informerade förvaltningen våra politiker om dricksvattenförsörjningen i Hok och varför man under sommaren gått ut med att be ortsborna snåla på vattnet…

Ny frisör och barbershop i Hok

Ny frisör och barbershop i Hok

Nyheter Förra veckan öppnade Awwe sin egen salong i lokalen bredvid Hoks pizzeria…

Var sparsam med kranvattnet i Hok

Var sparsam med kranvattnet i Hok

Nyheter Det går åt mycket vatten i Hok just nu. Vaggeryds kommun uppmanar privatpersoner och verksamheter att spara på kranvattnet. Det är viktigt för att vattenverket ska hinna med att producera vatten, så att det räcker till alla…

Nybyggnation i Hok i sikte

Nybyggnation i Hok i sikte

Nyheter Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu att kommunstyrelsen ska godkänna granskningsutlåtandet och anta detaljplan för del av Hok 2:110 med flera…

Snart nytt bostadsområde i Hok

Snart nytt bostadsområde i Hok

Nyheter I januari 2018 lämnade politikerna över förslaget om en ny detaljplan i Hok. 17 villatomter, eller fyra våningar högt flerbostadshus, kan bli verklighet efter granskningen som nu ska lämnas ut…

Kritik mot höga hastigheter i Hok

Kritik mot höga hastigheter i Hok

Nyheter Föräldrar har kontaktat kommunen och uttryckt sin oro över vissa bilisters beteende, framför allt när de lämnar eller hämtar barn på förskola och skola…

Turism och upplevelser diskuterades i Hok

Turism och upplevelser diskuterades i Hok

Nyheter I samband med träffen i lyftes besöksnäringen som en möjlig framgångsfaktor för Hok med omnejd…

Medborgardialog i Hok

Nyheter I serien med medborgardialoger var det Hok som gällde för samtalen med bland annat förskola och skola i centrum…

Vägen öppnar ikväll

Vägen öppnar ikväll

Nyheter Vägen mellan Vaggeryd och Hok öppnar åter för trafik ikväll och över helgen. På måndag morgon stängs den igen för sista, kanske, asfaltsarbetet för den här säsongen…

Nya Isakssons i Hok invigdes

Nya Isakssons i Hok invigdes

Nyheter Med bandklippning, mingel och rundvandring invigde bröderna Isakssons sin utbyggnad för fler än 50-tal leverantörer, kunder och kommunrepresentanter under fredagsförmiddagen…

Svagt intresse för hyreslägenheter

Svagt intresse för hyreslägenheter

Nyheter Vsbo frågade de boende i Byarum, Hok och Klevshult om de kan tänka sig att flytta till hyreslägenhet…

Gröntippen i Hok drabbad av okunniga

Nyheter Trots att det framgår tydligt vad som hör hemma på gröntippen slängs annat där…

Tillbyggnad av hus i centrala Hok

Tillbyggnad av hus i centrala Hok

Nyheter Ett positivt besked lämnades till en fastighetsägare som vill bygga till sitt hus i Hok. Men en liten ändring och ett nöd(vänd)igt tillägg måste göras innan bygglovet ges…

Se över avspärrningarna  i Hok!

Se över avspärrningarna i Hok!

Nyheter Medborgarförslaget som Stellan Eriksson från Hok lämnat in till kommunfullmäktige handlar om avspärrningarna vid Hoks södra del…

Artisterna från Hok uppträdde

Artisterna från Hok uppträdde

Nyheter Ett femtiotal barn kom till Remida igår när avslutningen med rap-artisten "Fröken B" gjordes…

Inget nytt bostadsområde i Hok

Inget nytt bostadsområde i Hok

Nyheter Ett positivt planbesked lämnades inte till nya bostäder vid Hokasjön…

Behövs lägenheter i Hok?

Behövs lägenheter i Hok?

Nyheter Bor du i Klevshult, Hok eller Byarum? Då har du all möjlighet att via enkät svara på Vsbo;s kartläggning om hyresrätter…

Arbetet med att utveckla Hok går vidare

Arbetet med att utveckla Hok går vidare

Nyheter Det pågår ett intensivt arbete för att kunna börja bygga i Hok…

1 / 3123

Tips