Initiativärende

Kan inte besluta om vargfri kommun

Kan inte besluta om vargfri kommun

Nyheter Vid kommunstyrelsens sammanträde fanns tidigare inlämnade initiativärende från Jörgen Johansson (C) med om önskan om att kommunen ska vara vargfri……

Beskedet: Nej till arbetspendling

Notiser Kristdemokraterna fick inte gehör för sitt initiativärende om att underlätta arbetspendling för att minska arbetslösheten i Jönköpings län…

Evenemang: Kommunen ska stötta och säkra kontakterna

Evenemang: Kommunen ska stötta och säkra kontakterna

Nyheter Ett initiativärende lämnades in av Kenth Williamsson (S) under förra sammanträdet med kommunstyrelsen gällande att säkerställa Skillingaryds marknad. Nu tar kommunledningskontoret ett generellt grepp kring evenemang som arrangeras… …

Initiativärende: ”Vi kan inte ta beslut vid sittande bord”

Initiativärende: ”Vi kan inte ta beslut vid sittande bord”

Nyheter Kommunstyrelsen har, under sina sammanträde, en punkt ”övrigt”. Här kan ledamöterna bland annat ta upp initiativärenden. Det har skapat irritation och engagemang hos oppositionen… …

Förslaget: Kommunen ska säkerställa Skillingaryds marknad

Förslaget: Kommunen ska säkerställa Skillingaryds marknad

Nyheter Skillingaryds marknad har enligt tradition arrangerats första lördagen i maj och oktober sedan urminnes tider. Men inte i oktober i år då SIS meddelade några dagar innan marknaden att man hade för få knallar. Nu blir marknaden en politisk fråga…

Centern: Vi vill vara en vargfri kommun

Centern: Vi vill vara en vargfri kommun

Nyheter På kommunstyrelsens sammanträde i onsdags lämnade Jörgen Johansson (C) ett initiativärende… …

Tips