Kommunfullmäktige

Jupiters lunchstängning debatterades

Jupiters lunchstängning debatterades

Nyheter (S) bad femklövern att "tänka om" när det gäller stängningen av Jupiters lunchrestaurang som är en viktig mötesplats. Socialnämndens ordförande svarade och fullmäktige godkände interpellationen från (S). Men i debatten var man inte eniga om den snabba stängningen utan ville behålla Jupiters matservering till Mejeriet är klart…

Vi är nya i fullmäktige

Vi är nya i fullmäktige

Nyheter I måndags träffades nya kommunfullmäktige i Vaggeryds folkets hus. Här följer ett bildspel av nya ledamöter och ersättare som tog sig tid att sätta sig framför vår kamera…

En kulturskola för alla

En kulturskola för alla

Nyheter För att ge fler möjlighet att uppleva och utöva kultur lämnade (S) in en motion till kommunfullmäktige. …

Följ upp nya sophanteringen

Följ upp nya sophanteringen

Nyheter Kommunalförbundet SÅM, med huvudkontor i Skillingaryd, har önskat ökat borgenstak till 250 miljoner kronor och nu har Vaggeryds kommun lämnat ett positivt besked även om det fanns önskemål om återkoppling. "Det kan handla om 1 000 kronor mer om året för hushållen"…

Många obesvarade förslag

Många obesvarade förslag

Nyheter 32 medborgarförslag och motioner ligger hos kommunen som ännu inte är färdigbehandlade. Två gånger om året redovisas dessa hos kommunfullmäktige. …

Sänk investeringstakten!

Sänk investeringstakten!

Nyheter Det tyckte Ulf Abrahamsson (C) när delårsbokslutet godkändes under gårdagens fullmäktige och det blev lång debatt av våra politiker efter ekonomichefens redovisning…

Fina ekonomiska resultat rapporterades

Fina ekonomiska resultat rapporterades

Nyheter "Vi är en av de fyra starkast rankade i länet". Det ser bra ut ekonomiskt för Vaggeryds kommun. Under kommunfullmäktige tillkännagavs delårsbokslutet…

Trion blev omvald

Trion blev omvald

Nyheter Samma som tidigare blev det. Kommunfullmäktiges presidium gick till omval under gårdagskvällens "nya" kommunfullmäktige…

Åldermannen öppnade fullmäktige

Åldermannen öppnade fullmäktige

Nyheter Vid kvällens ”nya” kommunfullmäktige öppnande åldermannen Berry Lilja (S). …

Extremsommar medför extra miljoner

Extremsommar medför extra miljoner

Nyheter Fullmäktige beslutade om att stärka upp budgeten för inköp av svenskt kött och råvaror inom kommunal verksamhet och tilläggsyrkande från (S) avslogs. …

Vill ha fler soptunnor

Vill ha fler soptunnor

Nyheter Har du något förslag till att förbättra vår kommun? Gör som Vaggerydsbon på Storgatan – lämna in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige…

Avtackades vid fullmäktige

Avtackades vid fullmäktige

Nyheter Under mandatperioden har de varit ense och oense om vissa beslut, någon har tyckt det ena och en annan har utryckt sig tvärtom, men ikväll var det tacksamhet som visades när fullmäktigeledamöter avtackades för trogen tjänst…

Het debatt om vårdboendes framtid

Het debatt om vårdboendes framtid

Nyheter Under kvällens kommunfullmäktige blev "snabba" motionen från (S) en het debatt om hur Talludden och Gullvivan utformas framöver…

Nytt fullmäktige i oktober

Nytt fullmäktige i oktober

Nyheter I september är kommunfullmäktige "som vanligt" men i oktober kommer sammanträdet det se annorlunda ut…

Vill införa tomgångsförbud

Vill införa tomgångsförbud

Nyheter Ett medborgarförslag från centrala Skillingaryd har inkommit om önskan att införa tomgångsförbud i kommunen…

Partipengen godkändes

Partipengen godkändes

Nyheter Partistödet ansöks årligen och nu har det redovisats och godkänts vid senaste fullmäktiges sammanträde…

Sänk farten på Storgatan

Sänk farten på Storgatan

Nyheter Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige som gäller trafiksituationen i Skillingaryd…

Medborgarförslaget avslogs direkt

Notiser Vid kommunfullmäktiges sammanträde förra veckan avslogs ett medborgarförslag direkt…

Önskar fiskeförbud

Önskar fiskeförbud

Nyheter Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige som gäller badplatsen vid Hjortsjön i Vaggeryd…

Vill införa tiggeriförbud

Nyheter Ett medborgarförslag från en Vaggerydsbo har inkommit till kommunfullmäktige…

5 / 11Första...34567...10...Sista

Tips