Kommunfullmäktige

Partipengen godkändes

Partipengen godkändes

Nyheter Partistödet ansöks årligen och nu har det redovisats och godkänts vid senaste fullmäktiges sammanträde…

Sänk farten på Storgatan

Sänk farten på Storgatan

Nyheter Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige som gäller trafiksituationen i Skillingaryd…

Medborgarförslaget avslogs direkt

Notiser Vid kommunfullmäktiges sammanträde förra veckan avslogs ett medborgarförslag direkt…

Önskar fiskeförbud

Önskar fiskeförbud

Nyheter Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige som gäller badplatsen vid Hjortsjön i Vaggeryd…

Vill införa tiggeriförbud

Nyheter Ett medborgarförslag från en Vaggerydsbo har inkommit till kommunfullmäktige…

Partisammanfattningen från fullmäktige

Partisammanfattningen från fullmäktige

Nyheter Igår kväll hade kommunfullmäktige sin allmänna debatt och varje parti fick inledningsvis lämna sina ord inför de övriga partierna…

Adrenalinet uteblev vid debatt

Adrenalinet uteblev vid debatt

Nyheter Ikväll har det varit allmän politisk debatt under kommunfullmäktige som lockade knappt ett 20-tal åhörare varav närmare hälften redan var politikerkamrater. Har våra kommuninvånare redan bestämt sig för val av parti på söndag?…

Välkomnar till debatt

Välkomnar till debatt

Nyheter På måndag blir det två timmars allmän debatt strax innan kommunfullmäktige sammanträder…

Mathias siktar på fullmäktigeplats

Mathias siktar på fullmäktigeplats

Nyheter Byggherren Mathias Johansson är kommunens representant för det relativt nya politiska partiet…

Rätt till heltid ska utredas

Rätt till heltid ska utredas

Nyheter Kenth Williamsson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att rätten till heltid ska utredas…

Ber kommunen gallra

Ber kommunen gallra

Nyheter Ett medborgarförslag till kommunfullmäktige har inkommit om att röja undan träden mellan Storgatan och Alshultsområdet i Skillingaryd…

Friskvårdspeng avslogs

Friskvårdspeng avslogs

Nyheter Vid kommunfullmäktiges sammanträde i förra veckans avslogs Ewa Magnussosn (L) och Lars Segers (M) gemensamma motion om friskvårdspeng för personer med funktionsvariation…

Önskar sänkt hastighet i villaområde

Önskar sänkt hastighet i villaområde

Nyheter Medborgarförslaget om sänkt bashastighet i kommunens villaområden lämnades in vid kommunfullmäktige…

Gör området mer hundvänligt

Gör området mer hundvänligt

Nyheter Medborgarförslaget från Vaggerydsbon har nu lämnats in vad gäller hundbajspåsar och hundbadskylt vid Hjortsjön…

Dragkamp om budgeten

Dragkamp om budgeten

Nyheter Strategiska plan och budgeten gicks igenom på kommunfullmäktiges sammanträde. När mörkret lagt sig utanför hade tre budgetar presenterats och debatterats med votering som avslutning…

Död hand över skjutfältsfrågan

Död hand över skjutfältsfrågan

Nyheter Berry Lilja (S) lämnade in en interpellation om influensområdet utanför Skillingaryds skjutfält till kommunstyrelsens ordförande för besvarande inför ledamöterna vid kvällens kommunfullmäktige…

Votering avgjorde kommunal ändring

Votering avgjorde kommunal ändring

Nyheter Den parlamentariska gruppens förslag om att minska antalet ledamöter och arvoden blev het debatt under kommunfullmäktige igår. Del 3 av 3…

Lång debatt blev långt möte

Lång debatt blev långt möte

Nyheter Den parlamentariska gruppens förslag om att minska antalet ledamöter och arvoden blev het debatt under kommunfullmäktige igår. Del 2 av 3…

Politikerna ser över sina arvoden

Politikerna ser över sina arvoden

Nyheter Parlamentariska gruppens ordförande PO Toftgård (C) redogjorde för förslaget om kommande förändringar i kommunhuset i Skillingaryd. Del 1 av 3…

Fruktlöst möte med försvaret

Fruktlöst möte med försvaret

Nyheter Interpellation från Berry Lilja (S) till kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) lämnades under kommunfullmäktige och det gäller den viktiga landsbygdsutvecklingsfrågan…

5 / 10Första...34567...10...Sista

Tips