Pollenkollen

Låga pollenhalter

Notiser Under veckan väntas låga halter gräs– och gråbopollen…

Låga pollenhalter förväntas

Notiser 16-19 augusti väntas låga halter av gräs- och gråbopollen…

Låga pollenhalter

Notiser 11-12 augusti: låga halter av gråbo och gräspollen…

Låga pollenhalter

Notiser Det noteras låga gräs- och gråbopollenhalter. Nästa uppdatering görs på torsdag…

Låga halter gräs- och gråbopollen.

Notiser De senaste dygnen har låga halter av gräs- och gråbopollen uppmätts och prognosen för perioden torsdag den 5 augusti till måndagen den 9 augusti väntas även här låga halter av gräs- och gråbopollen…

Låga halter pollen

Notiser Låga halter av gräspollen noteras vid senaste mätningen…

Låga pollenhalter

Notiser 2-5 augusti: Låga halter gräs- och gråbopollen…

Pollenkollen

Notiser

Låga pollenhalter som minskas vid regn

Notiser Låga halter gräs- och gråbopollen Vid regn sjunker halterna ytterligare…

Pollenkollen

Notiser

Pollenhalterna sjunker

Notiser I helgen uppmättes låga och måttliga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen. Nästa uppdatering sker på onsdag…

Pollenkollen

Notiser

Låga halter pollen

Notiser 7-10 juni väntas låga halter av gräspollen och måttliga halter av ekpollen. Björkpollen väntas i låga till måttliga halter…

Höga halter ekpollen

Notiser Idag och fram till fredag väntas höga halter ekpollen, måttliga halter björkpollen samt låga halter pollen från gräs samt sälg-och vide…

Pollenkollen presenteras

Notiser Måttliga till höga halter björk- och ekpollen och låga halter gräs- och bokpollen rapporteras idag…

Höga halter björk- och ekpollen

Notiser Samt låga halter av gräs-, sälg- och videpollen har uppmätts vid senaste mätningen. Nästa uppdatering är på fredag…

Måttliga björkpollenhalter

Notiser Måttliga till höga halter björkpollen, måttliga halter ekpollen, låga halter sälg/vide, gräs och bokpollen rapporteras vid dagens mätning…

Höga halter björkpollen

Notiser Vid senaste mätningen noteras höga björkpollenhalter och låga halter av ekpollen. Nästa uppdatering görs på måndag…

Björkpollenhalter sjönk under helgen

Notiser Björkpollenhalterna noterades till mycket höga halter i fredags som sjönk till höga halter under lördagen och söndagen. Under helgen uppmättes låga halter av ek-, sälg- och videpollen…

Höga halter björkpollen

Notiser Vid dagens mätning rapporteras höga halter av björkpollen samt låga halter sälg- och videpollen. Nästa mätning görs på onsdag…

1 / 912345...Sista

Tips