Pollenkollen

Pollenhalterna minskar

Notiser Måttliga till höga halter gräspollen samt låga halter ekpollen…

Pollenkollen

Notiser

Måttliga till låga pollenhalter

Notiser Låga halter av björk och ekpollen samt låga till måttliga halter av gräspollen…

Måttliga pollenhalter

Notiser Måttliga halter gräspollen och låga till måttliga halter ekpollen, enstaka björkpollen kan fortfarande förekomma…

Måttliga pollenhalter

Notiser Måttliga halter ekpollen samt låga till måttliga halter björk- och gräspollen…

Måttliga pollenhalter

Notiser Måttliga halter ek och björkpollen samt låga halter gräspollen är uppmätta idag…

Måttliga pollenhalter

Notiser Måttliga halter ek- och björkpollen samt låga halter bok och gräspollen…

Måttliga till höga pollenhalter

Notiser Måttliga till höga halter av björkpollen, låga till måttliga halter ekpollen och låga halter av bok- och videpollen…

Måttliga till höga pollenhalter

Notiser Måttliga till höga halter av björkpollen, låga till måttliga halter ek- och bokpollen samt låga halter av sälg-och videpollen…

Pollenkollen

Notiser Så blir det med pollen de närmaste dagarna…

Måttliga pollenhalter

Notiser Måttliga till höga halter björkpollen, låga till måttliga halter bok- och ekpollen och låga halter sälg/vide-pollen…

Höga pollenhalter

Notiser Höga halter björkpollen samt låga till måttliga halter pollen från bok, sälg och viden…

Höga pollenhalter

Notiser De närmaste dagarna väntas höga halter björkpollen, måttliga halter bokpollen och låga halter sälg- och videpollen…

Höga pollenhalter

Notiser Höga till mycket höga halter björkpollen, måttliga halter sälg- och videpollen samt låga halter al- och almpollen…

Höga pollenhalter

Notiser Höga till mycket höga halter björkpollen samt måttliga halter sälg- och videpollen. Låga halter al- och almpollen kan förekomma…

Höga pollenhalter

Notiser Mycket höga halter björkpollen samt måttliga halter sälg/videpollen. Låga halter al- och alm förekommer…

Höga halter björkpollen

Notiser Höga halter björkpollen väntar de närmaste dagarna. Måttliga halter sälg- och videpollen samt låga halter al- och almpollen förekommer också…

Pollenhalten ökar

Notiser Under påskhelgen väntas till en början låga halter björkpollen som under helgen ökar och kan bli måttliga till höga halter. Låga halter al- och almpollen samt måttliga halter sälg- och videpollen väntas också…

Måttliga pollenhalter

Notiser Under påsken väntas måttliga halter sälg- och videpollen och låga till måttliga halter alpollen. Almpollen kan förekomma i låga halter. Under påskhelgen kan också björkpollen börja förekomma…

Måttliga pollenhalter

Notiser De kommande dygnen väntas måttliga halter sälg- och videpollen samt låga halter alpollen…

1 / 512345

Tips