Region Jönköping

Ambulanssjukvården ansöker om dispens inför semesterperioden

Ambulanssjukvården ansöker om dispens inför semesterperioden

Nyheter För att kunna underlätta bemanningen inom ambulanssjukvården kommer Region Jönköpings län att ansöka om dispens från bestämmelserna om dygnsvila inför semesterperioden. Med en beviljad dispens får verksamheten ett ytterligare verktyg för att kunna bemanna ambulanserna med egen personal under sommaren…

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos av tarmcancer

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos av tarmcancer

Nyheter Det dröjde ett halvår innan det konstaterades att en patient i 40-årsåldern drabbats av tarmcancer. Diagnosen bedöms ha fördröjts av att läkaren uppfattat att patienten inte hade besvär hela tiden och att ingen tydlig överenskommelse gjorts när patienten borde söka vård på nytt. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Återigen tillåtet att nyanställa men strejk bryter ut i fem regioner

Återigen tillåtet att nyanställa men strejk bryter ut i fem regioner

Nyheter I dag klockan 11 går Vårdförbundet ut i strejk i fem regioner. Samma dag hävs nyanställningsblockaden, vilket gör att det från klockan 16 återigen är möjligt för regionerna att anställa inom Vårdförbundets avtalsområde…

Anmälan enligt lex Maria – fel utredningsmetod fördröjde diagnos

Anmälan enligt lex Maria – fel utredningsmetod fördröjde diagnos

Nyheter En patient sökte vård på vårdcentralen. Diagnosen kranskärlsjukdom dröjde dock till efter ytterligare ett besök på vårdcentralen, då hos annan läkare. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos av tarmcancer

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos av tarmcancer

Nyheter En person som sökte vård på vårdcentral på grund av avföringsförändring och trötthet fick cancerdiagnos fördröjd. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Regionens flerårsplan presenterad

Regionens flerårsplan presenterad

Notiser I dag presenterade Samverkan Region Jönköpings län Budget 2025 med flerårsplan 2026-2027: Tillsammans för ett starkare, tryggare och hållbart Jönköpings län. Med fokus på ökat resande med kollektivtrafiken, nya elektrifierade tåg och attraktivt biljettsortiment samt en attraktiv landsbygdsutveckling…

Anmälan enligt lex Maria – ouppmärksamhet på behov av medicinering ledde till stroke

Anmälan enligt lex Maria – ouppmärksamhet på behov av medicinering ledde till stroke

Nyheter Bristande uppmärksamhet ledde till att en patient med störning i hjärtrytmen inte fick blodförtunnande medicinering. Ett halvår senare fick patienten en stroke. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos av prostatacancer

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos av prostatacancer

Nyheter En vårdcentral följde inte rutinen för utredning av förhöjt prostatablodprov. Patienten fick en fördröjd diagnos och utvecklade prostatacancer. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – patient hade bröstsmärta men avled senare i hjärtinfarkt

Anmälan enligt lex Maria – patient hade bröstsmärta men avled senare i hjärtinfarkt

Nyheter En person hade ont i bröstet men fick råd att avvakta i hemmet om det inte blev värre. Efter ett par dagar blev bröstsmärtan intensivare och patienten fick åka till akuten men avled senare i en hjärtinfarkt. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Regionpolitiker angelägna om nya järnvägen Byarum-Tenhult

Regionpolitiker angelägna om nya järnvägen Byarum-Tenhult

Nyheter Den planerade byggnationen av en ny elektrifierad järnväg mellan Byarum och Tenhult, en del i upprustningen av det så kallade Y:et, är en mycket angelägen åtgärd som kommer att ge stora positiva nyttor både för klimatet och för länets utveckling, skriver regionpolitikerna i ett pressmeddelande…

Neddragning: ”Beslutet är inte fattat”

Neddragning: ”Beslutet är inte fattat”

Nyheter Under morgonen berättade vi att ambulanssjukvården var orolig för att god akutsjukvård inte kan upprätthållas då regionen sparar pengar och drar in ambulansen kvälls- och nattetid i kommun under sommaren. Nu svarar regionen i ett pressmeddelande: "Något beslut i denna fråga har inte fattats och förslaget genomgår just nu risk- och konsekvensanalys"…

Anmälan enligt lex Maria – fel hudförändring opererades

Anmälan enligt lex Maria – fel hudförändring opererades

Nyheter En patient skulle få ett hudområde runt ett ärr opererat. Efter operationen upptäckte patienten att en annan hudförändring istället hade opererats bort. Det var då oklart vilket av ärren som skulle opererats bort. Båda hudområdena fick opereras. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – synundersökning fördröjdes

Anmälan enligt lex Maria – synundersökning fördröjdes

Nyheter Ett barn som gjort synundersökning hos barnhälsovården blev inte kallad till ögonmottagningen trots att synundersökningen krävde det. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – risk för spridning vid lång väntan

Anmälan enligt lex Maria – risk för spridning vid lång väntan

Nyheter En patient fick, till följd av att fel remiss använts och på grund av att behov av ytterligare åtgärd inte uppmärksammats, vänta i 16 månader på en kompletterande operation av hudområdet som vid provtagning visat ett ytligt malignt melanom, hudcancer. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – tumör i bukspottskörteln borde upptäckts tidigare

Anmälan enligt lex Maria – tumör i bukspottskörteln borde upptäckts tidigare

Nyheter Vid en kontrollundersökning av bukspottskörteln hos en patient missades en tumör. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnostik av invasiv streptokockinfektion

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnostik av invasiv streptokockinfektion

Nyheter En patient drabbades av en invasiv streptokockinfektion med ett hastigt sjukdomsförlopp. En fördröjd diagnostik kan ha bidragit till att patienten avled. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – fel läkemedel gjorde patient beroende

Anmälan enligt lex Maria – fel läkemedel gjorde patient beroende

Nyheter En patient med mångårig kontakt med psykiatrisk vård fick fel läkemedel utskrivet. Läkemedlet är beroendeframkallande och patienten drabbades av psykiskt lidande och försämrat mående med abstinens till följd av beroendet. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – operation fördröjdes två år

Anmälan enligt lex Maria – operation fördröjdes två år

Nyheter En kvinna fick sin cancerdiagnos försenad med två år. Detta efter att ett prov på hennes livmoderslemhinna först svarades ut som godartat. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnostik av tillståndet osteomyelit

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnostik av tillståndet osteomyelit

Nyheter En patient som utvecklat en infektion i käkbenet efter en operation av en cysta och en tand, fick försenad diagnostik av tillståndet kronisk osteomyelit. Folktandvården saknar regionala riktlinjer för att stödja tandvårdspersonal i utredning, diagnostik och behandling av osteomyelit. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Förtroendet för länets hälso- och sjukvård högst i landet – igen

Förtroendet för länets hälso- och sjukvård högst i landet – igen

Nyheter Invånarna i Jönköpings län är bland de mest nöjda i Sverige med den hälso- och sjukvård som erbjuds. I årets nationella hälso- och sjukvårdsbarometer toppar Region Jönköpings län flera frågeområden och hamnar återigen i topp när invånarna graderar sitt förtroende för sjukvården…

1 / 612345...Sista

Tips